Det nye kartet

Lenkeblokk Icon Se det nye kommune- og regionkartet

Norges elleve fylker fra 2020 er Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Det betyr at sju av dagens fylkesnavn forsvinner: Buskerud, Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Viken blir befolkningsmessig det største fylket med over 1,2 millioner mennesker. Troms og Finnmark blir det største i areal, men med færrest innbyggere – vel 243.000.

De nye kommunene og fylkeskommunene får nye kommune- og fylkesnummer. Sammenslåing av fylkeskommuner gjør det også nødvendig å fastsette nye kommunenummer til alle kommunene i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer viser til fylke. 

Lenkeblokk Icon Mer informasjon på regjeringen.no