- Politikerne har latt seg overkjøre av den statlige forvaltningen.

Terje P. Hagen, lederen av Ekspertutvalget for regionreformen

-  Vi har en veldig god statlig forvaltning i Norge, kanskje den beste i verden. Men i denne saken har forvaltningen klare særinteresser, og politikerne har latt seg overstyre av forvaltningen, sier Terje P. Hagen i ukens episode av KS-podkasten Der livet leves.

Hagen er til daglig professor og instituttleder ved Institutt for helse og samfunn ved Universitet i Oslo. I denne sammenhengen er det mer interessant at han ledet det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for regionreformen. Utvalget leverte sin rapport til daværende kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland den 1. februar 2018.

Stortingets reform

I podkasten viser Hagen til at det var Stortinget som ba regjeringen oppnevne ekspertutvalget, og Stortinget la også temmelig klare føringer på hvilke oppgaver som skulle vurderes. I sluttrapporten foreslo ekspertutvalget å overføre store og viktige oppgaver fra statlige direktorater til det folkevalgte regionale nivået i Norge.

Så langt er få oppgaver overført, og noen av de mest omfattende forslagene er offisielt skrinlagt.  Dette har overrasket lederen av Ekspertutvalget:

- Dette var Stortingets reform. Vi hadde møter både med regjeringspartiene og opposisjonspartiene i Stortinget og fikk klart inntrykk av at det var bred politisk enighet om hovedtrekkene i våre forslag.

- Så du er overrasket over at det er kommet så kort?

- Ja, jeg er veldig overrasket. Politikerne har latt seg vippe av pinnen av en sterk sentralforvaltning som har kjørt sine særinteresser og de har ikke maktet å stå opp mot profesjonene og organisasjonene, sier Terje P. Hagen.

Hele episoden finner du her: