- Kommune- og regionreformen skal først og fremst sikre innbyggerne større innflytelse på utviklingen, den offentlige styringen og tjenestetilbudet, i regionen der de bor, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I dag la Høyre, Frp, Venstre og KrF frem en avtale om regionreformen som innebærer at de følger opp sitt tidligere vedtak om at det skal etableres cirka ti nye, folkevalgte regioner. Stortinget har varslet at med en ny regional struktur følger også en styrking av fylkeskommunenes rolle.

- Jeg tar det for gitt at flertallet nå også sikrer en opprydding i den statlige regioninndelingen slik at den harmonerer med de nye, folkevalgte regionene. Inndeling av de nye fylkesmannsembetene vil i første omgang vise den reelle viljen til å lage en helhetlig reform, sier Gunn Marit Helgesen.

Først og fremst skal reformene sørge for å legge makt og myndighet nærmere der folk bor.  Å gi kommunestyrer og fylkesting flere oppgaver og mer myndighet på bekostning av statsmakt, styrker demokratiet og gir innbyggerne større og mer direkte innflytelse på sin egen hverdag. 

- Ny struktur er bare begynnelsen på en omfattende reform. KS vil følge nøye med på at Stortinget oppfyller de øvrige løftene i forbindelse med reformen, avslutter Gunn Marit Helgesen.