Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat (Barnehagepolititisk plattform).

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet eller fra norm for pedagogisk bemanning fastsatt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning. Her finner du en veiledning om praktisering av regelverket.

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL har et felles mål om at alle barnehager skal bidra til at barn får en god start på livet. Men ikke alle barn har det samme gode utgangspunktet for det. En historisk satsing skal styrke de ansattes i arbeidet med de sårbare barna.

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

Skolepoltitisk plattform og Barnehagepolitisk plattform gir en enkel, kortfattet fremstilling av prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med skole og barnehage.

Plantiden i barnehager fungerer godt

Plantiden i barnehager fungerer godt

Alle pedagogisk ansatte i barnehager har minst fire timer i uken satt av til planarbeid. Denne ordningen med planarbeid fungerer godt slik den virker i dag, viser en ny FoU-rapport.

Ansatte i kommunale barnehager

Foreldre er svært tilfredse med barnehagetilbudet

Foreldre er svært tilfredse med barnehagetilbudet

Norske barnehager er gode - både de kommunale og de private. Norske foreldre er svært fornøyde med barnehagetilbudet, og det er små forskjeller mellom private og kommunale barnehager.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Kommentar til barnehagenormer

Kommentar til barnehagenormer

Hva mener KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet hver for seg om barnehagenormene? Hva tenker organisasjonene for arbeidsgivere og arbeidstakere om innføringen av bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm? Bladet Barnehagefolk har spurt og fått svar.

Mer om barnehage

Ansatte i barnehagene trives i yrket

Ansatte i barnehagene trives i yrket

Tall fra den internasjonale studien TALIS Starting Strong viser at 97 prosent av de ansatte oppgir at de trives i jobben. Dette er første gang studien gjennomføres for ansatte i barnehager.

Nytt verktøy: Skal forhindre mobbing i barnehager

Nytt verktøy: Skal forhindre mobbing i barnehager

Et helt nytt dialogverktøy skal gjøre det enklere å hindre mobbing i barnehager. Samtidig avdekker et ferskt FoU-prosjekt omfanget av mobbing i barnehager og viser hvilke mekanismer som bør i sving for å komme mobbingen til livs.

Vil du delta på workshop om arbeidsmiljø, sykefravær og IA – bransjeprogram

Vil du delta på workshop om arbeidsmiljø, sykefravær og IA – bransjeprogram

Målgruppen for workshopen er ledere, tillitsvalgte og verneombud i sykehjem og barnehage.

Kommunene ønsker mer myndighet på barnehagefeltet

Kommunene ønsker mer myndighet på barnehagefeltet

Kommunene er stort sett er fornøyde med samarbeidet med private barnehager, men sliter med å inkludere alle de private barnehagene i sine satsinger. Større myndighet til kommunene på barnehagefeltet kan hjelpe. Dette kommer frem i en ny rapport.

Kommunene vil ikke ha utvidet finansieringsplikt for private barnehager

Kommunene vil ikke ha utvidet finansieringsplikt for private barnehager

83 kommuner har levert høringssvar om ny regulering av private barnehager. Alle kommunene, bortsett fra én, er negative til å utvide plikten til finansiering av nye, private barnehager.

Full støtte til KS om finansiering av nye barnehageplasser

Full støtte til KS om finansiering av nye barnehageplasser

Kunnskapsdepartementet gir KS full støtte i at kommunene kan utvise skjønn i vurderingen av hvor mange plasser de vil gi tilskudd for ved utvidelser av eksisterende eller etablering av nye private barnehager.

Les flere artikler

Les mer om utviklingsprogrammet ABSOLUTT

KONTAKT