Til hovedinnhold

Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat.

Artikler

Mer om barnehage

Foto: Shutterstock

KS og PBL samarbeider om barn i sårbare situasjoner

KS og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har inngått en avtale om et samarbeid for å styrke arbeidet for barn i sårbare situasjoner. En årlig konferanse i november er en vesentlig del av dette arbeidet.

Foto: Scanpix

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet eller fra norm for pedagogisk bemanning fastsatt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning. Her finner du en veiledning om praktisering av regelverket.

Foto: Kunnskapsdepartementet

Sammen om strategi for å rekruttere lærere

Regjeringen, KS og de andre partene i skolen går sammen om en felles strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar om private barnehager

KS har avgitt sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i styring og finansiering av private barnehager.

Foto: Kristina B Holmblad

PRESSEMELDINGER

KS ønsker sterkere lokaldemokratisk styring med private barnehager

Hovedstyret i KS støtter i hovedsak regjeringens forslag om sterkere lokaldemokratisk styring av barnehagesektoren.

Foto: Mostphotos

KRONIKKER

Nytt lovforslag plasserer ansvaret der det hører hjemme

KS' styreleder Gunn Marit Helgesen skriver i dette innlegget at det er både rett og rimelig at kommunene med regjeringens nye forslag får mulighet til å tilpasse finansieringen av barnehagene til lokale forhold og behov, stille krav og håndheve disse.

Les flere artikler

KONTAKT