Til hovedinnhold

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning på sin egen hverdag på skolen og i barnehagen.

Artikler

Foto: Bly

Status Kommune 2024: Der folk bor

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2024. Publikasjonen kommer ut hvert år.

Foto: Mostphotos

KRONIKKER

Hvordan åpner vi døra til den digitale verden for elevene?

Vi bør verken sparke opp eller smelle igjen døra til den digitale verden. Vi må åpne den sakte, men sikkert, slik at elevene kan gå trygt ut.

Foto: Mostphotos

KS Landsting: Bygg et samlet lag rundt barn og unge

Kommunesektoren utfordrer staten til å styrke samarbeidet om å gi barn og unge gode, sammenhengende offentlige tjenester. Alle må bli inkludert i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Foto: Shutterstock

Ny forskrift for miljø og helse i barnehager og skoler 2023

Fra 1. juli 2023 gjelder ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

BarnehageFoto: Shutterstock

Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat (Barnehagepolititisk plattform).

Videregående opplæringFoto: Shutterstock

Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

FoU-artikler og høringer

Mer om barnehage- og skolemiljø

Les flere artikler

KONTAKT