KS har svart på høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet datert 21. januar 2022 med forslag til endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven.

KS innleder med noen generelle kommentarer og har videre noen merknader til de enkelte forslagene.

Last ned hele høringssvaret (pdf)