Mange barn i barnehage lever i sårbare situasjoner. Dette kan for eksempel skyldes omsorgssvikt, vold og overgrep, mangel på et trygt og godt barnehagemiljø eller at barnet har utfordringer som medfører behov for spesiell tilrettelegging i barnehagen.

BVO-dagene er en del av satsingen på Barnas verneombud og arrangeres i Oslo kongressenter årlig med barnehageansatte som hovedmålgruppe. Konferansen er åpen for alle og har temaer som er særdeles viktige for et godt barnehagetilbud til alle barn, uavhengig av eierskap.

KS og kommunene er opptatt av en trygg og god oppvekst, inkludert et godt barnehagetilbud til alle barn. Temaene som belyses på BVO-dagene er viktige og nyttige for kommunene og deres ansatte, både som eiere og barnehagemyndighet.

- Gjennom samarbeidet med PBL ønsker vi å bidra til å øke deltakelsen fra kommunal sektor på BVO-dagene. Her kan ledere og ansatte øke sin kompetanse og bli inspirert til å styrke arbeidet for barn i sårbare situasjoner, sier Trond Kalhagen, spesialrådgiver i KS.

Sammen med kommunalsjef for barnehage i Lillestrøm kommune, Julie Størksen Hagesæter, representerer Kalhagen kommunesektoren i programkomitéen for BVO-dagene.  

Samarbeidet mellom KS og PBL understreker en felles forståelse av at å styrke kompetansen rundt barn i sårbare situasjoner er viktig. Hele sektoren må stå samlet - uavhengig av om man er ansatt i privat eller kommunal barnehage.

Påmeldingen til BVO-dagene 2024 er åpen

Konferansen passer for alle som jobber med små barn, og spesielt for dem som jobber i og for barnehage. Vi oppfordrer derfor til å spre lenken.