OBS! Ny versjon av beregningsmodellen publisert 17.06.2019. Tidligere utgaver kan ha en formelfeil i selvkostberegningen (arbeidsgiveravgift av pensjon inngår i beregningsgrunnlaget). 

Med veilederen og tilhørende regneark ønsker vi å legge til rette for korrekte og godt dokumenterte beregninger av tilskudd til private barnehager. Både PBL og KS oppfordrer kommunene til å benytte den regnearkmodellen som er laget.

Veilederen viser hvordan beregningen kan gjøres i tråd med gjeldende regelverk på en etterprøvbar måte. Med dette ønsker KS og PBL å bidra til at tilskuddsforvaltningen blir enklere og mer gjennomsiktig for både kommunene og de private barnehagene.