OBS! Ny versjon av beregningsmodellen i Excel-format er publisert 30.06.2022.

Vi anbefaler alle kommuner å legge denne til grunn da det er endringer i regelverket for beregning av tilskudd.

Med veilederen og tilhørende regneark ønsker vi å legge til rette for korrekte og godt dokumenterte beregninger av tilskudd til private barnehager. Både PBL og KS oppfordrer kommunene til å benytte den regnearkmodellen som er laget.

Veilederen viser hvordan beregningen kan gjøres i tråd med gjeldende regelverk på en etterprøvbar måte. Med dette ønsker KS og PBL å bidra til at tilskuddsforvaltningen blir enklere og mer gjennomsiktig for både kommunene og de private barnehagene.