Innovasjonsmetodikk

Klar til innsats - hva nå? Her beskriver vi en innovasjonsmetodikk som har blitt testet ut av enkelte kommuner i et innovasjonsprosjekt om å få flere inn i jobb.

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

Tidligere webinar

Tidligere webinar

På denne siden finner dere informasjon og lenker til webinar som har vært gjennomført.

Arendalsuka: Hvordan kan et godt partssamarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær?

Arendalsuka: Hvordan kan et godt partssamarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær?

Hvordan kan godt samarbeid mellom verneombud, tillitsvalgte og ledere på arbeidsplassen gi forbedre arbeidsmiljøet og gi lavere sykefravær? Hør samtalen mellom partene om dette temaet under Arendalsuka i opptak her.

Inn i jobb: - Kommunal sektor bør ha samme ordninger som i staten

Inn i jobb: - Kommunal sektor bør ha samme ordninger som i staten

Dette var deltakerne enige om på Arendalsuka da KS inviterte til diskusjon om «Fra utenforskap til inn i jobb i kommunal sektor – kan det gjøres enklere?». KS vil nå gå i gang med å følge opp dette

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

I offentlig sektor gjelder kvalifikasjonsprinsippet som innebærer at den best kvalifiserte for stillingen skal få jobbtilbud. Se webinaret i opptak her.

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

IA-bransjeprogram barnehage og IA-bransjeprogram sykehjem har i fellesskap utviklet et kurs i utvidet, driftsnært partssamarbeid. Kurset gjennomføres digitalt og er gratis.

Tidlig inn - et verktøy for systematisk forebygging av sykefravær og frafall i barnehager

Tidlig inn - et verktøy for systematisk forebygging av sykefravær og frafall i barnehager

Tidlig inn legger til rette for at hver barnehage og avdeling kan jobbe med de utfordringene som preger akkurat deres hverdag. Verktøyet er fleksibelt og kan brukes gratis av alle barnehager. Det er IA bransjeprogram barnehage som har laget verktøyet.

Les flere artikler

KONTAKT