Til hovedinnhold

Innovasjonsmetodikk

Klar til innsats - hva nå? Her beskriver vi en innovasjonsmetodikk som har blitt testet ut av enkelte kommuner i et innovasjonsprosjekt om å få flere inn i jobb.

Artikler

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

KS ber om like vilkår for arbeidsinkludering som i staten

Å forhindre utenforskap er en viktig sak for KS. KS ønsker å senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet i kommunal sektor for personer med nedsatt funksjonsevne og fravær fra arbeid, utdanning og opplæring.

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

IA-bransjeprogram barnehage og IA-bransjeprogram sykehjem har i fellesskap utviklet et kurs i utvidet, driftsnært partssamarbeid. Kurset gjennomføres digitalt og er gratis.

Gjeldende IA-avtale forlenges med to år og innsatsen forsterkes

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Webinar: Inn i jobb - fra erfaring til varig endring

Her kan du se opptaket fra webinaret om hvordan få unge inn i jobb. Erfaringene begynner å bli mange blant kommuner og unge som deltar i Inn i jobb-prosjektet. Hvordan går vi fra erfaringer til varig endring?

Bo- og behandlingssenter fikk mangfoldspris

Avdeling Blåveis, en langtidsavdeling for personer med demens, ved Andebu bo- og behandlingssenter, vant den regionale Mangfoldsprisen. Juryen roser virksomheten for ikke å la mangel på perfekte norsk-kunnskaper være til hinder for å komme i jobb.

Inn i Jobb - det nytter!

Helene Stokkeland og Malin Hansen var begge utenfor arbeidslivet i mange år. Begge er nå tilbake i jobb i Lyngdal kommune, og har bestått fagprøven som helsefagarbeidere.

Les flere artikler

KONTAKT