Til hovedinnhold

Innovasjonsmetodikk

Klar til innsats - hva nå? Her beskriver vi en innovasjonsmetodikk som har blitt testet ut av enkelte kommuner i et innovasjonsprosjekt om å få flere inn i jobb.

Artikler

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

Foto: IA bransjeprogram barnehage (KS)

IA- bransjeprogram barnehage arrangerer erfaringskonferanser

IA- bransjeprogram barnehage vil ha fire regionale erfaringskonferanser i Ålesund, Hamar, Bodø og Stavanger i løpet av våren. Les mer om konferansene her.

Foto: Camilla Graff

- Et godt arbeidsmiljø for ansatte er et godt miljø for barna

Hvordan liker du å bli møtt når du ringer og sier at du er syk? I Asker kommune har Landøyasonens barnehager styrket samarbeidslinjen. De har tatt tak i utfordringene med arbeidsmiljøet, krevende arbeidsdager og et høyt sykefravær.

Foto: Bly

Opptak: Arbeidslivsfrokost om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering i arbeid

Unntaket fra kvalifikasjonsprinsippet åpner for å gi flere muligheten til å få arbeid i kommunal sektor. Kommunesektoren kan nå gjøre de samme unntakene som staten. - Dette er partssamarbeid på sitt beste, sier leder av Fagforbundet Mette Nord.

Foto: Idébanken

IA bransjeprogram - et godt virkemiddel i IA-avtalen

74 barnehager og 174 sykehjem har deltatt i IA bransjeprogram for barnehager og IA bransjeprogram for sykehjem. Deloitte har evaluert bransjeprogrammene og konklusjonen er at dette har vært et egnet virkemiddel for å oppnå målene i IA-avtalen.

Foto: KS/Hege K. Fosser Pedersen

Arbeidslivskonferansen 2024 i september

Den årlige arbeidslivskonferansen til KS arrangeres 11. og 12. september i Oslo. Hold av datoene allerede nå!

Foto: Mostphotos

Arrangerer samlinger om Arbeidsmiljøsatsingen

KS og partene i arbeidslivet arrangerer sammen med STAMI, Arbeidstilsynet, NAV og Petreoleumstilsynet regionale samlinger som skal øke deltakernes forståelse av satsingen på arbeidsmiljø, forankring lokalt og partssamarbeid.

Les flere artikler

KONTAKT