Innovasjonsmetodikk

Klar til innsats - hva nå? Her beskriver vi en innovasjonsmetodikk som har blitt testet ut av enkelte kommuner i et innovasjonsprosjekt om å få flere inn i jobb.

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

I offentlig sektor gjelder kvalifikasjonsprinsippet som innebærer at den best kvalifiserte for stillingen skal få jobbtilbud. Se webinaret i opptak her.

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

IA-bransjeprogram barnehage og IA-bransjeprogram sykehjem har i fellesskap utviklet et kurs i utvidet, driftsnært partssamarbeid. Kurset gjennomføres digitalt og er gratis.

Tidlig inn har fire faser

Tidlig inn har fire faser

Arbeidet med Tidlig inn er delt opp i fire faser: De ansatte kartlegger hva behovene er, prioriterer og setter seg mål, skaper løsninger sammen, og lærer gjennom prøving og feiling. Fasene gjentas i avdelingens eget tempo og på deres egne premisser.

Tidlig inn - et verktøy for systematisk forebygging av sykefravær og frafall i barnehager

Tidlig inn - et verktøy for systematisk forebygging av sykefravær og frafall i barnehager

Tidlig inn legger til rette for at hver barnehage og avdeling kan jobbe med de utfordringene som preger akkurat deres hverdag. Verktøyet er fleksibelt og kan brukes gratis av alle barnehager. Det er IA bransjeprogram barnehage som har laget verktøyet.

Webinar: Økt mangfold på kommunale arbeidsplasser gir muligheter

Webinar: Økt mangfold på kommunale arbeidsplasser gir muligheter

KS og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) arrangerte til webinar om mangfoldsarbeid i kommunen. Kommunene som arbeidsgiver har en viktig rolle for å øke andelen innvandrere i arbeidslivet. Se det i opptak her.

Webinar om arbeidsgiveres redegjørelsesplikt for likestilling og diskriminering

Webinar om arbeidsgiveres redegjørelsesplikt for likestilling og diskriminering

Visste du at det har kommet nye krav til å rapportere på likestilling og diskriminering for offentlige arbeidsgivere og større private arbeidsgivere? 1. februar arrangeres et webinar om arbeidsgivers redgjørelsesplikt om dette temaet.

Les flere artikler

KONTAKT