Gå til steg 1

Lenkeblokk Icon Steg 1

Dere bør begynne med å hente inn objektive fakta og data om målgruppen. Dette kan være for eksempel:

  • oversikt over hvor mange personer som er i målgruppen i egen kommune
  • hvorvidt målgruppen kan og bør inndeles i mindre grupper
  • om kompetansen og erfaringene er kartlagt hos de aktuelle personene

Slik får dere en oversikt over omfanget som dere kan bruke det inn i et mandat i et lokalt prosjekt, eller som argumentasjon for å igangsette et slikt prosjekt.  

Mål

Målet for dette steget er å skaffe fakta og data om problemstillingen.

Har kommunen allerede har en strategi eller en plan for å rekruttere personer på utsiden inn i ordinær jobb i kommunen? Er det laget konkrete mål og tiltak for å lykkes med dette? Finn det ut! Det vil være kommuner som ikke har en strategi eller plan for dette arbeidet. Da blir det viktig å løfte frem problemstillingen for å forankre den i øverste administrative ledelsen i kommunen. Alternativt at det jobbes med et forprosjekt som kan bidra til at problem­stillingen og saken belyses før rådmannens ledergreuppe behandler det.

Det er alltid lurt å stoppe opp og stille noen spørsmål. 

Tid for å stoppe litt opp! Lure spørsmål å stille:

  • Hva er situasjonen for vår kommune? Hvor mange personer står på utsiden av arbeidslivet?
  • Hvilke strategier, planer og mål har vi for å rekruttere personer på utsiden inn i ordinært arbeid i vår kommune?
  • Hvordan går vi frem hvis strategien og målsettingene ikke finnes?