Til hovedinnhold

5 gode grep

Hva må til? Her har vi samlet 5 gode grep som kan øke kommunesektorens sjanse for å lykkes med å rekruttere personer på utsiden av arbeidslivet inn i jobb.

Artikler

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

Foto: Anne Elisabeth Næss/KS

Bli med på nettverket Flyktninger i jobb

KS inviterer nå alle kommuner til å bli med i et nytt utviklingsnettverk. Nettverket skal arbeide for å få flere flyktninger i jobb og starter opp denne våren.

Foto: KS

Arbeidslivskonferansen 2024 i september

Den årlige arbeidslivskonferansen til KS arrangeres 11. og 12. september i Oslo. Hold av datoene allerede nå!

Foto: Grimstad kommune

Mulighetene for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet

KS har sammen med forhandlingssammenslutningene kommet frem til en ny forståelse av mulighetene for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Her får du en oversikt over gjeldende rett.

Foto: Shutterstock

Hva hemmer og fremmer godt arbeidsmiljø i barnehagen?

Kartleggingsprosjektet har fokusert på å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet i 74 utvalgte barnehager. Prosjektet har vært en del av et bredere initiativ som tar sikte på å styrke partssamarbeid, ledelse og medarbeiderskap.

Foto: Inn i jobb

Webinar: Hva vet vi om ungt utenforskap og arbeidsinkludering?

Hva vet vi om de ca. 100.000 unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning i Norge? Og hvordan kan vi få dem kvalifisert og inn i jobb i kommunal sektor? Se opptak av webinaret der vi går igjennom tre forskningsrapporter om dette temaet.

Foto: Shutterstock

KS i utvalg om kvinners arbeidshelse

KS er svært fornøyd med å bli en del av det nye Kvinnearbeidshelseutvalget som settes ned av regjeringen. 77 prosent av de ansatte i kommunene er kvinner. Utvalget skal vurdere hvordan jobben påvirker kvinners helse og tilknytning til arbeidslivet.

Les flere artikler

KONTAKT