Gå til grep 5

Lenkeblokk Icon Grep 5

Et bredt samarbeid på tvers i kommunen med involvering av tjenestelederne, og med NAV som en aktiv samarbeidspartner, vil være viktig. Videre se på muligheten for å koble sammen kommuner og andre virksomheter for å danne et nettverk og samarbeid med mål om å få flere av personene i målgruppen i ordinært arbeid. Et eksempel kan være samarbeid med sosiale entreprenører.

Tid for å stoppe litt opp! Lure spørsmål å stille:

  • Hvordan jobbe på tvers i kommunen med å involvere tjenestelederne, og med NAV som aktiv samarbeidspartner?
  • Hva skal til for at din kommune og andre kommuner kan samarbeide om få personer fra målgruppen inn i jobb? 
  • Hvordan kan frivilligheten og sosiale entreprenører brukes som ressurs og mentor for personene i målgruppen for å bistå og avlaste leder?