Kom i gang!

Lenkeblokk Icon Gå til de ulike stegene for å nå målene

Kommunene må jobbe med karriereutvikling, jobbanalyse og bruke handlingsrommet som ligger i kvalifikasjonskravet. Slik får de benyttet det riktig med tanke på jobben som skal utføres, og som et godt bidrag til at målgruppen skal kunne komme inn i ordinær jobb i kommunen.

Det blir viktig å kunne vurdere de nye kompetansekravene og se muligheten for at arbeidsoppgaver kan deles opp på ny måte. Det bør også vurderes om virksomhetene skal rapportere på sammensettingen av kompetanse i egen enhet på en ny måte, eksempelvis graden av mangfolds- og erfarings­kompetanse.

Tid for å stoppe litt opp! Lure spørsmål å stille:

  • Hvilke språkkrav har dere i din kommune? Er de unødvendig høye og må de være like for alle stillingene i kommunen?
  • Kan personalavdelingen i kommunen bistå personer med utdanning fra andre land til å oppnå norsk godkjenning av utdannelsen?
  • Hvordan kan kommunen legge til rette for utforming og uttesting av nye former for kvalifikasjons­­løp slik at personene i målgruppen kommer i ordinært arbeid i kommunen?