Gå til grep 3

Lenkeblokk Icon Grep 3

Nå er det tid for å tenke nytt! Å inkludere personer på utsiden av arbeidslivet i ordinære jobber krever skreddersøm for å finne de rette løsningene for arbeidsgiver og jobbkandidatene. Samtidig er det nødvendig å se på oppgavefordelingen og kompetansekravene generelt. Individuell kartlegging av personens erfaringer og kompetanse, samt utarbeidelse av en individuell plan, vil styrke mulighetene for å få fast jobb på sikt.

Tid for å stoppe litt opp! Lure spørsmål å stille:

  • Hva skal til for at personer på utsiden kan anses som en ressurs for å løse oppgavene i din kommune?
  • Hvordan benytte paragraf 14.9 f) i arbeidsmiljøloven for å rekruttere personer på utsiden inn i din kommune?
  • Hvordan kan oppgaveforskyvning innenfor sektorer og digitaliseringen bidra til å til å tenke nye oppgaver?