Gå til grep 4

Lenkeblokk Icon Grep 4

Det er viktig å utnytte arbeidsgivers handlingsrom på best mulig måte. Dedikerte veiledere og HR-avdelinger kan støtte lederne og bidra til å vise hanldingsrommet de har. Lederne kan ikke stå alene i arbeidet med å følge opp personene som blir rekruttert inn. Det må settes av tilstrekkelig med ressurser og annen støtte for å lykkes i arbeidet.

Tid for å stoppe litt opp! Lure spørsmål å stille:

  • Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver gi personer på utsiden mulighet for bygge opp relevant erfaring gjennom arbeidspraksistrening?
  • På hvilken måte kan organisasjonen legge til rette for å kunne fortelle de gode historiene og formidle suksesshistoriene internt i organisasjonen?
  • Hvordan kan kommunen støtte opp under ledere som går foran, og samtidig bygge opp et system der flere ledere lykkes med å inkludere personer på utsiden inn i ordinært arbeid i kommunen?