Til hovedinnhold

Verktøykasse

Her finner du en oversikt over relevante verktøy og veiledere du kan bruke i arbeidet.

Artikler

Foto: Getty Images/EyeEm

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

I samarbeid med KS har Oslo, Hamar og Trondheim gått sammen for å utvikle en veileder om klimabudsjett som styringsverktøy. Veilederen gir konkrete og praktiske råd om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan gå fram for å utvikle et klimabudsjett.

Foto: Deloitte

Reduksjon av matsvinn i kommunale driftstjenester

NORSUS har på oppdrag av Miljødirektoratet utarbeidet en veileder som gir råd om hvordan forebygge og redusere matsvinn i omsorgssektoren. Den angir konkrete tiltak som har overføringsverdi til andre kommunale mat- og måltidsleverandører.

Foto: Deloitte

NHO – Å utarbeide en kompetansestrategi

NHO har publisert en veileder om hvordan utarbeide en kompetansestrategi og om hvordan kompetanse kan kartlegges. Formålet er å kartlegge hva virksomheter trenger av kompetanse i fremtiden for å nå mål og strategier.

Foto: Deloitte

Tiltak for å håndtere matsvinn i egen drift

Miljødirektoratet har laget en veileder med tiltak for lavere klimagassutslipp, redusert forurensning, reduserte kostnader og bedre folkehelse.

Foto: Deloitte

KS – Veileder i egenevaluering

KS (Kommunesektorens organisasjon) har utarbeidet en veileder i egenevaluering. Veilederens tilnærming og råd skal være nyttige for norske kommuners og fylkeskommuners gjennomføring av prosjektarbeid.

Foto: Deloitte

DFØ – Veileder for mål og resultatstyring i staten

DFØ har utarbeidet en veileder for mål- og resultatstyring i staten. Veilederen gir en grunnleggende innføring i hvordan resultater kan måles, og hvordan informasjonen om disse kan brukes i styring av statlige virksomheter.

Foto: Deloitte

Arealdataverktøy for bedre transportmodeller, tallfeste effekt og synliggjøre handlingsrom

Arealdataverktøyet (ADV) er både et dataverktøy og en samarbeidsplattform for å anslå endringer i transportomfang og valg av transportmiddel, og effektene av dette.

Foto: Deloitte

DFØ – Metoder for å kartlegge og involvere interessenter som brukere, fagpersoner, premissgivere med mer

DFØ tilbyr både veiledere for å kartlegge interessenter og for å utvikle metoder som involverer interessenter. Veiledningen for interessentkartlegging har til hensikt å identifisere behov for den enkelte interessent og bidra til å prioritere de viktigste.

Foto: Deloitte

Veiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser

Veiviseren for bærekraftige offentlige anskaffelser er et verktøy med formuleringer om krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, samt dokumentasjon av kravene som kan stilles i en anskaffelsesprosess.

KONTAKT