Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utarbeidet en kriterieveiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser. Veiviseren hjelper offentlige innkjøpere med formuleringer om krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av kravene som kan stilles i en anskaffelsesprosess. Krav- og kriteriesettene er utarbeidet sammen med grupper av eksperter på ulike produktområder. Veiviseren lar brukeren tilpasse spesifikasjoner og laste ned oversikt over relevante krav i anskaffelsen.

De tilgjengelige produktområdene i Kriterieveiviseren er:

  • Avfallsinnsamling
  • IT-utstyr
  • Møbler
  • Bygg, anlegg og eiendom
  • Mat og måltidstjenester
  • Transport
Lenkeblokk Icon Kriterieveiviseren | Anskaffelser.no