Oslo, Hamar og Trondheim har, i samarbeid med KS, gått sammen om å utvikle en veileder for bruk av klimabudsjett som styringsverktøy. Den gir konkrete og praktiske råd om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan gå fram for å utvikle et klimabudsjett.

Veilederen kan brukes av alle kommuner og fylkeskommuner som skal lage klimabudsjett – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

Veilederen for klimabudsjett som styringsverktøy inneholder følgende hovedområder:

  • Klimabudsjettarbeid på 1-2-3-4
  • Hva er et klimabudsjett?
  • Avgrense klimabudsjettet
  • Forarbeid til klimabudsjett
  • Utarbeide og effektberegne tiltak
  • Hvordan gjøre klimabudsjettet til et styringsverktøy?
  • Rapportering og oppfølging
Lenkeblokk Icon Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy | KS