Miljødirektoratet evaluerer kommunenes påvirkningsgrad for mat og matsvinn til middels stor. Kommunene har gjennom roller som eier, drifter og innkjøper mulighet til å påvirke positivt, eksempelvis kan kommuner legge om til klimavennlig mat i egen matservering, øke bruk av krav og kriterier i offentlig matanskaffelser og innføre matsvinntiltak i egen drift og i innkjøpte tjenester. Som samfunnsutvikler kan kommuner være pådriver for redusert matsvinn og klimavennlig mat i bedrifter, skoler og generelt i befolkningen.

Veilederen som er utviklet gir veiledning ved å svare på spørsmål rettet mot tiltak i kommunens egen drift, og blant innbyggere og næringsliv. Veilederen svarer detaljert ut på viktige spørsmål og gir konkrete eksempler på tiltak som kan iverksettes.

Tiltak i kommunens egen drift

 1. Hvordan kartlegge situasjonen i egen drift?
  Metoder for å kartlegge forbruk og matsvinn i egen virksomhet.
 2. Hvordan bygge kunnskap og skape samarbeid internt?
  Skap engasjement hos alle som skal ta del i prosjektet.
 3. Etterspør informasjon og still krav til leverandører.
  God informasjon gjør det lettere for kommunen å ta gode og bevisste valg.
 4. Legge om til mer klimavennlige menyer.
  Hva er klimavennlig mat og hvordan kan det integreres i menyer?
 5. Informere og spre kunnskap.
  God informasjon kan skape både forståelse og engasjement.
 6. Integrere arbeidet i kommunens planer og strategier.
  Konkrete mål som forankres i politiske planer øker sjansen for måloppnåelse.
 7. Kunnskap og erfaringer fra kommuner.
  Fakta om matsvinn og erfaringer fra ulike kommuner.
 8. Støttemateriell og andre ressurser.
  Ytterligere ressurser og støttemateriell.

Tiltak for innbyggere og næringsliv

 1. Foreta plukkanalyser av innbyggernes avfall.
  Hvordan vurdere effekten av tiltak knyttet til matsvinn og kildesortering.
 2. Gjennomføring av informasjonskampanjer.
  Spre kunnskap om matsvinn blant innbyggerne.
 3. Samarbeid med serveringssteder.
  La kundene ta med matrestene hjem.
 4. Kunnskap og erfaringer fra kommuner.
  Erfaringer fra kommuner og fakta om klimavennlig mat og matsvinn.
 5. støttemateriell og andre ressurser.
  Ytterligere ressurser og støttemateriell.