Hensikten med veilederne er å skape refleksjon og bevissthet om evaluering av prosjektarbeid, og dermed bidra til læring og utvikling gjennom prosjektets ulike faser. Særlig iverksettelse, formål og evaluering av tiltak vektlegges, spesifikt gjennom råd om spørsmål som er nyttig å stille i evalueringsfasen. Dette innebærer spørsmål knyttet til effekt og måloppnåelse, som eksempelvis hvorfor et tiltak ble iverksatt, hvilken utfordring som ønskes at løses, forankringen av tiltaket og hvilke prosesser som er blitt igangsatt. Veiledernes tilnærming og råd er i utgangspunktet utarbeidet med hensyn på evalueringsarbeid i to spesifikke programmer, men har som intensjon å være overførbar og nyttig i gjennomføringen av annet prosjektarbeid i kommuner og fylkeskommuner.

Lenkeblokk Icon Veileder | Egenevaluering | Mars 2019 (PDF) Lenkeblokk Icon KS | Veileder i evaluering | 2022 | pdf