DFØ tilbyr både veiledere for å kartlegge interessenter og for å utvikle metoder som involverer interessenter. Veilederen for interessentkartlegging følger en trinnvis struktur for å identifisere behovet for den enkelte interessent. Dette skal videre bidra til å prioritere de viktigste interessentene. Involvering av interessentene gir bedre forståelse av hvordan det kan jobbes mot mål- og resultatoppnåelser. Interessentkartleggingen er blant annet benyttet som verktøy i DFØs stegvise anskaffelsesprosess, spesifikt tilknyttet metoder for involvering av interessenter.

Lenkeblokk Icon Interessentanalyse | Anskaffelser.no Lenkeblokk Icon Metoder for å involvere interessenter | Anskaffelser.no