DFØ har utarbeidet en veileder for mål- og resultatstyring i staten. Den gir grunnleggende innføring i hvordan resultater kan måles, og hvordan informasjon om resultater kan brukes i styringen av statlige virksomheter. Formålet med veilederen er å bidra til videreutvikling av resultatmålinger, der god informasjon om egne resultater skal kunne tilpasses samfunnets endringer. Målgruppen for veilederen er ledere med resultatansvar og medarbeidere som jobber med mål- og resultatstyring, deriblant resultatmåling og -oppfølging i egen virksomhet.

Veilederen lister opp konkrete spørsmål om statlige virksomheters overordnede mål, viktigste aktiviteter og tjenester, strategi og styringsparametere. Spørsmålene har til hensikt å hjelpe virksomheten til å vurdere hvordan resultatmålingen kan forbedres og videreutvikles, og i tillegg bidra til et forbedret tjenestetilbud.

Lenkeblokk Icon Veileder: Resultatmåling – mål- og resultatstyring i staten | DFØ (dfo.no)