NORSUS har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet en veileder for hvordan matsvinn i omsorgssektoren kan forebygges og reduseres. Veilederen belyser hvilke forhold det skal rettes oppmerksomhet mot under arbeidet med reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren. Den er basert på erfaringer fra flere kommuner. Rådene som gis i veilederen er primært rettet mot kjøkkenpersonell, pleiepersonell og ledere.

Lenkeblokk Icon Veileder for reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren - Norsus