Til hovedinnhold

Sirkulærøkonomi

Artikler

Les mer

Foto: Naturvernforbundet Hordaland, Flickr

HØRING

Høringssvar om Naturrisikoutvalgets forslag

I høringssvaret peker KS blant annet på behovet for bedre plandata og statlig bistand for å styrke kompetanse og kapasitet i kommunesektoren.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar om nye statlige planretningslinjer

Regjeringen har sendt to statlige planretningslinjer på høring - en om arealbruk og mobilitet samt en om klima og energi. Nye statlige planretningslinjer skal legges til grunn når kommuner lager sine egne planer for arealbruk og klima- og energiarbeid.

Foto: Ida Slettevoll/KS

Uttalelser fra landsstyret 24. mai

KS' landsstyre vedtok 24. mai tre uttalelser. Landsstyret er bekymret over en hardt presset kommuneøkonomi og utviklingen i kriminalitet hos barn og unge. I tillegg har kommunesektoren klare forventninger til en ny stortingsmelding om naturmangfold.

Foto: Martin Lerberg Fossum, Klima-og miljødepartementet

Møte med KLD- og KDD-statsrådene om natur og klima

KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen har møtt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og kommunal- og distriktsminister Erling Sande for å drøfte samarbeidstiltak mellom KS og staten for god naturforvaltning av arealene.

Foto: Mostphotos

Velkommen til webinar om energi

KS og Energidepartementet inviterer landets ordførere til et digitalt informasjonsmøte om energiutfordringer og -muligheter 2. februar. Andre folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner er også velkomne til å følge møtet.

Foto: Asplan Viak

Fylkeskommunens rolle som planfaglig veileder må styrkes

Rollen som planfaglig veileder må vies særskilt oppmerksomhet og skilles tydeligere fra rollen som myndighetsutøver viser ny rapport.

Les flere artikler

KONTAKT