Til hovedinnhold

Sirkulærøkonomi

Artikler

SISTE OM MILJØ

Foto: Illustrasjon: KS

Velkommen til Sirkulær praksis

Bli med på konferansen Sirkulær praksis i Asker kulturhus 14. til 15. mai. Her møter du andre som jobber med å redusere avfallsmengdene og som samarbeider om en sirkulær økonomi.

Foto: Martin Lerberg Fossum, Klima-og miljødepartementet

Møte med KLD- og KDD-statsrådene om natur og klima

KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen har møtt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og kommunal- og distriktsminister Erling Sande for å drøfte samarbeidstiltak mellom KS og staten for god naturforvaltning av arealene.

Foto: Mostphotos

Velkommen til webinar om energi

KS og Energidepartementet inviterer landets ordførere til et digitalt informasjonsmøte om energiutfordringer og -muligheter 2. februar. Andre folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner er også velkomne til å følge møtet.

Foto: Asplan Viak

Fylkeskommunens rolle som planfaglig veileder må styrkes

Rollen som planfaglig veileder må vies særskilt oppmerksomhet og skilles tydeligere fra rollen som myndighetsutøver viser ny rapport.

Foto: KS

Regjeringens klimatiltak må treffe kommunesektoren

KS møtte den nye klimaministeren i årets siste konsultasjonsmøte. På dagsorden stod blant annet areal og natur, beskyttelse av villrein og ny klimamelding.

Foto: Ole Jørgen Grann, KS

Klimatilpasningsmeldingen: På tide med handling

KS mener det er mange gode intensjoner i Meld. St. 26 (2022-2023) Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn. Det viktige nå er likevel å komme raskt til handling. Årets forslag til statsbudsjett gir dessverre ikke uttrykk for det.

Les flere artikler

KONTAKT