Veilederen gir en stegvis fremgangsmåte for hvordan man skal kartlegge kompetanse, og tilhørende konkrete bedriftseksempler. Den kan også være til hjelp i arbeidet med å kartlegge ulike samarbeidsformer i kommunens arbeid med sirkulær økonomi.

Lenkeblokk Icon Å utarbeide en kompetansestrategi (nho.no)