Til hovedinnhold

Miljø

Naturforvaltning og sirkulærøkonomi er viktige miljøområder som må ses i sammenheng med de øvrige oppgavene kommunesektoren har for å sikre en god samfunnsutvikling.

Artikler

Les mer

Foto: Illustrasjon: KS

Velkommen til Sirkulær praksis

Bli med på konferansen Sirkulær praksis i Asker kulturhus 14. til 15. mai. Her møter du andre som jobber med å redusere avfallsmengdene og som samarbeider om en sirkulær økonomi.

Foto: Martin Lerberg Fossum, Klima-og miljødepartementet

Møte med KLD- og KDD-statsrådene om natur og klima

KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen har møtt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og kommunal- og distriktsminister Erling Sande for å drøfte samarbeidstiltak mellom KS og staten for god naturforvaltning av arealene.

Foto: Mostphotos

Velkommen til webinar om energi

KS og Energidepartementet inviterer landets ordførere til et digitalt informasjonsmøte om energiutfordringer og -muligheter 2. februar. Andre folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner er også velkomne til å følge møtet.

Foto: Asplan Viak

Fylkeskommunens rolle som planfaglig veileder må styrkes

Rollen som planfaglig veileder må vies særskilt oppmerksomhet og skilles tydeligere fra rollen som myndighetsutøver viser ny rapport.

Foto: Klima- og miljødepartementet

Matsvinnutvalget med 33 tiltak for å redusere matsvinn

Utvalget leverte 3. januar en rapport med anbefalinger til nye og forsterkede tiltak og virkemidler som skal sikre at Norge når målet om halvering av matsvinnet innen 2030, inkludert en matkastelov i tråd med mandatet.

Foto: KS

Regjeringens klimatiltak må treffe kommunesektoren

KS møtte den nye klimaministeren i årets siste konsultasjonsmøte. På dagsorden stod blant annet areal og natur, beskyttelse av villrein og ny klimamelding.

Les flere artikler

KONTAKT