Miljø

Naturforvaltning og sirkulær økonomi er viktige miljøområder som må ses i sammenheng med de øvrige oppgavene kommunesektoren har for å sikre en god samfunnsutvikling.

Les mer

Gjerdrum-rapporten gir viktig dokumentasjon

PRESSEMELDINGER

Gjerdrum-rapporten gir viktig dokumentasjon

- Vår foreløpige gjennomgang av rapporten viser at det er stor grad av samsvar mellom utvalgets vurderinger og hva KS ser som de store utfordringene ved fare for naturskade. Det er absolutt behov for en klargjøring av ansvar og oppgavefordeling.

Lederne for arbeidslivets parter åpner klimauken

Lederne for arbeidslivets parter åpner klimauken

Den tradisjonsrike klimauken åpnes av lederne for KS, Akademikerne, LO, NHO, Spekter, Unio, Virke og YS. Frokostmøtet, som ledes av Terje Svabøe, overføres direkte på nett mandag 28. mars kl. 08.15 - 09.45.

KS tilbyr nytt nettverk om klimatilpasning i 2022-2023

KS tilbyr nytt nettverk om klimatilpasning i 2022-2023

Jobber kommunen med å styrke arbeidet med klimatilpasning? Oppdatert kunnskap, erfaringsdeling og læring er viktig for å lykkes. KS inviterer nå interesserte kommuner til nytt Kommunenettverk om klimatilpasning. Påmelding innen 01.12.21.

Tiltak for levende lokalsamfunn

Tiltak for levende lokalsamfunn

KS og NHO ønsker å bidra aktivt til at vi når klimamålene og sikrer omstilling til lavutslippssamfunnet, at vi utvikler et verdiskapende næringsliv og sikrer bærekraftige og gode velferdstjenester i hele landet, og fremmer et inkluderende arbeidsliv.

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Vindkraftanlegg bygd i myr, eller skogplanting på stader det opprinneleg ikkje høyrer heime, kan gi negative effektar for både klima, natur og klimatilpassing. Det gjeld sjølv om målet er å avgrense klimaendringar.

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Samarbeidet mellom kommunesektor og statlige myndigheter i Norge vekket internasjonal oppmerksomhet under FN-toppmøte om bærekraftsmålene.  

Les flere artikler

KONTAKT