Det er ingen snarvei til en vellykket implementering av velferdsteknologi. Implementering av velferdsteknologi er krevende, derfor er det viktig at ledelsen er involvert, at det er satt av nok ressurser og at arbeidet er godt planlagt. Kvikk-guide til velferdsteknologi hjelper å strukturere og gir veiledning fra behovsfasen planlegges til velferdsteknologi er en naturlig del av tjenesten.

Veikart for tjenesteinnovasjon er et rammeverk med metoder som setter kommunene i stand til å endre tjenester for å møte fremtiden. Det benyttes av alle kommuner som deltar i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Andre aktuelle verktøy og veiledere finner du her


Velferdsteknologiprogrammets facebooksider kan du holde deg oppdatert

Bilde uten beskrivelse

Foto: faksimle av Velferdsteknologiprogrammets facebooksider