Lenkeblokk Icon Ressursbank Velferdsteknologi Lenkeblokk Icon Opplæringspakke Lenkeblokk Icon Veikart for tjenesteinnovasjon Lenkeblokk Icon Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi Lenkeblokk Icon Kvikk-guide til velferdsteknologi Lenkeblokk Icon Kvikk-guide om behandling av helse- og personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi Lenkeblokk Icon Kvikk-guide til anskaffelser av velferdsteknologi Lenkeblokk Icon Kvikk-guide for videokommunikasjon Lenkeblokk Icon Kvikkguide for digital hjemmeoppfølging Lenkeblokk Icon Kvikk-guide for velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser


Velferdsteknologiprogrammets facebooksider kan du holde deg oppdatert

Bilde uten beskrivelse

Foto: Faksimile av Velferdsteknologiprogrammets facebooksider