Til hovedinnhold

Folkehelse

Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for en samfunnsutvikling som både motvirker sosiale ulikheter og fremmer god helse og trivsel i befolkningen.

Artikler

Verktøykasse for strategisk folkehelsearbeidFoto: Halogen

Verktøykasse for strategisk folkehelsearbeid

Verktøykassen er et nyttig, helhetlig og praktisk bidrag til det strategiske folkehelsearbeidet i kommuner og fylkeskommuner.

Leve hele livetFoto: Mostphotos/AdobeStock

Leve hele livet

Målet med satsningen Leve hele livet er at nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå jobber sammen om å lage samfunn der det er godt å bli gammel. På denne siden kan du lese mer om satsingen og hvordan KS bidrar inn i arbeidet.

Informasjon om koronasituasjonenFoto: Shutterstock

Informasjon om koronasituasjonen

KS følger utviklingen av koronasituasjonen tett og er i løpende kontakt med myndighetene og andre relevante aktører.

Foto: Siv Dolmen

Program for folkehelsearbeid 2017–2027

KS og Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene; folkehelseprogrammet. Det er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

Aldersvennlige lokalsamfunnFoto: Fredrik Naumann/Felix Features

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Veileder i egenevaluering (2018)

Laget for kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet. Nyttig for alle som skal gjøre et prosjektarbeid.

Mer om folkehelse

Les flere artikler

KONTAKT