Folkehelse

Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for en samfunnsutvikling som både motvirker sosiale ulikheter og fremmer god helse og trivsel i befolkningen.

Mer om folkehelse

Veileder i egenevaluering

Veileder i egenevaluering

Veilederen er beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet. Intensjonen er likevel at tilnærmingen og rådene som gis skal kunne være nyttige også for andre som skal gjennomføre et prosjektarbeid.

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. Disse møtene er en arena for dialog mellom politisk ledelse i KS og regjeringen.

- Det er ikke så vanskelig som det ser ut

KOMMUNESPEILET

- Det er ikke så vanskelig som det ser ut

Sven Carlsen (82) lærte å bruke nettbrett og smarttelefon på kurs - Jeg anbefaler på sterkeste andre eldre å ta kurs og prøve å henge med. Hvis ikke, risikerer du å bli veldig utafor. Nå er jeg med i samfunnet og greier meg selv.

Det lønner seg å investere i mennesker

Det lønner seg å investere i mennesker

For aller første gang får kommunesektoren et verktøy som gjør det mulig å beregne hvor mye det lønner seg å forebygge utenforskap. KS har utviklet verktøyet for å gi flere mennesker et godt liv, og å gi barn og unge den innsatsen de fortjener.

Ny nettressurs om Program for folkehelsearbeid

Ny nettressurs om Program for folkehelsearbeid

Forrige uke lanserte «Program for folkehelsearbeid» en ny nettressurs der fylkene og kommunene som deltar får en felles plattform for tiltakene som utvikles.

Vil samarbeide om løslatte

Vil samarbeide om løslatte

Regjeringen og KS har inngått en avtale for å styrke samarbeidet om løslatelse av personer som har gjennomført opphold i fengsel. Målet er å forebygge kriminalitet og å forebygge utenforskap.

Les flere artikler

KONTAKT