Folkehelse

Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for en samfunnsutvikling som både motvirker sosiale ulikheter og fremmer god helse og trivsel i befolkningen.

Program for folkehelsearbeid 2017–2027

Program for folkehelsearbeid 2017–2027

KS og Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene; folkehelseprogrammet. Det er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her.

Verktøykasse for strategisk folkehelsearbeid

Verktøykasse for strategisk folkehelsearbeid

Verktøykassen er et nyttig, helhetlig og praktisk bidrag til det strategiske folkehelsearbeidet i kommuner og fylkeskommuner.

Læringsnettverk folkehelse 2017–2019

Læringsnettverk folkehelse 2017–2019

Innen rammen av folkehelseprogrammet har KS i perioden 2017–2019 jobbet med regionale læringsnettverk som del av sitt arbeid på folkehelseområdet.

Veileder i egenevaluering (2018)

Laget for kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet. Nyttig for alle som skal gjøre et prosjektarbeid.

Mer om folkehelse

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT