Til hovedinnhold

Helse og omsorg

Psykisk helse

Kunnskapsoppsummering om resiliensbegrepet i folkehelseperspektiv

En kunnskapsoversikt over hva som fremmer inkludering og helsefremming i lokalsamfunn.
Foto: Siv Dolmen

Prosjektnummer:174004

Utførende miljø: SINTEF

Ferdigstilt: 2018

​Litteraturgjennomgangen viste at viktige helsefremmende faktorer på befolkningsnivå omfatter sosial tilhørighet, deltakelse, sosial støtte, sosial kapital og like muligheter for alle. Videre tyder teoretiske artikler samt empiriske studier på at community resilience er et begrep som kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i når det gjelder utvikling av robuste, helsefremmende og resiliente lokalsamfunn. Viktige beskyttelsesfaktorer knyttet til psykisk helse og/ eller wellbeing på lokalsamfunnsnivå inkluderer bruk- og tilgjengelighet av sosial kapital, sosiale bånd og interaksjon samt tilgang til gode barnehager, skoler og helsetjenester. Det er behov for forskning knyttet til hvordan den enkelte innbygger og ulike lokalsamfunn kan stimuleres igjennom tilrettelegging av sosial og fysisk aktivitet, mestring og utvikling av tilhørighet og hvilke konsekvenser dette har for psykisk helse.

KONTAKT