I høringssvaret bemerker KS at mange peker på øremerking og normering som virkemiddel for å realisere bedre folkehelse. KS mener det vil bidra til å innsnevre frihetsrommet for å finne gode lokal løsninger.

Andre temaer KS tar opp i sitt innspill til høring er blant annet program for folkehelse som er en 10- årig satsing med kommuner, fylkeskommuner, helsedirektoratet og FHI. Rammebetingelser for frivilligheten, samt kunnskap og innvoasjon.

KS - høringsinnspill til neste folkehelsemelding