Til hovedinnhold

Helse og omsorg

Evaluering av virkningene av nye metoder i forebyggende helsearbeid i Bydel Romsås i Oslo

​Prosjektet er gjennomført gjennom Program For Storybyrettet Forskning

Foto: Siv Dolmen

Prosjektnummer:000027

Utførende miljø:

Ferdigstilt: 2012

Fysisk inaktivitet er et økende helsemessig problem i befolkningen. Formålet med dette prosjektet var å utvikle og iverksette ulike strategier for å fremme fysisk aktivitet og redusere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes blant voksne i Romsås bydel, og å evaluere effekten av disse tiltakene. Romsås bydel er fra 01.01.2004 er slått sammen med Grorud til ny Bydel Grorud.
Evalueringsresultatene viser at intervensjonen har lykkes i å øke nivået av fysisk aktivitet, redusere vektøkningen samt endre andre helseparametre knyttet til diabetes og hjerte- og karsykdom i gunstig retning.

Andel inaktive fra bydel Romsås var ved oppfølgingsundersøkelsen redusert med ca 9 %, en relativ reduksjon på 25 %, mens det kun var beskjedne endringer på Furuset. Økningen i gjennomsnittlig kroppsvekt var betydelig mindre i bydel Romsås sammenlignet med bydel Furuset. Beskyttelsen i forhold til vektøkning var særlig tydelig hos de gruppene som har høyest risiko for diabetes og hjerte- og karsykdom: menn, personer over 50 år og innvandrere, og ble funnet hos personer med høyt og lavt utdanningsnivå. Gjennomsnittsverdiene for hvilepuls, fettstoffer i blodet og glukose viste en gunstigere utvikling på Romsås enn på Furuset for menn. For kvinner på Romsås var disse endringene mindre, men gikk i gunstig retning. Flere sluttet å røyke i bydel Romsås (6,3%) enn i bydel Furuset (3,4%). For kvinner under 50 år var bydelsforskjellene størst, ettersom 7% flere sluttet å røyke på Romsås i forhold til Furuset.

KONTAKT