Til hovedinnhold

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Artikler

Foto: Bly

Status Kommune 2023

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2023. Publikasjonen kommer ut hvert år.

Foto: Fredrik Naumann

Nytt hefte med eksempler på universelt utformede og aldersvennlige uterom og møteplasser

Universell utforming er en forutsetning for et aldersvennlig samfunn. Nå har KS sammen med Senteret for et aldersvennlig Norge laget heftet «Aktiv og sosial hele livet». Her er ulike prosjekter og tiltak fra landets kommuner samlet.

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunnFoto: KS

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn og et veikart for prosess og organisering. Her er den digitale versjonen av håndboka.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Hva er et aldersvennlig samfunn?

For å møte utfordringene og mulighetene som ligger i en befolkning som stadig blir eldre må vi tenke nytt.

Slik blir kommunen et aldersvennlig samfunn

Hvor begynner arbeidet med å skape et aldersvennlig lokalsamfunn? I denne animasjonsfilmen møter du pensjonisten Solveig som bor i aldersvennlige Sørvik kommune.

Hva tenker du om å bli gammel?

Vi spurte ulike mennesker i alderen 7 til 88 om deres tanker om det å bli gammel. Det viser seg at det å bli gammel kan bety mye forskjellig.

Filmer om aldersvennlig lokalsamfunn

Håndbok og veikart

Last ned håndbok og veikart for aldersvennlige lokalsamfunn her.

Foto: Adobe Stock

Universal design and age-friendly society

KS ' newest handbook on age-friendly communities is now available in English. Several other booklets with examples of universal design and age-friendly society from Norwegian municipalities and counties are already available in English.

Leve hele livetFoto: Mostphotos/AdobeStock

Leve hele livet

Målet med satsningen Leve hele livet er at nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå jobber sammen om å lage samfunn der det er godt å bli gammel. På denne siden kan du lese mer om satsingen og hvordan KS bidrar inn i arbeidet.

Universell utforming er bra for unge og eldre

Universell utforming er en forutsetning for utvikling av mer aldersvennlige lokalsamfunn. Last ned og les brosjyren "Ingen aldersgrense".

Universell utformingFoto: Shutterstock

Universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren.

Gode eksempler

Foto: Fredrik Naumann

Gode eksempler: Trondheim kommune

Trondheim har vært med i nettverket for aldersvennlige samfunn siden 2015. Kommunen har gått konkret til verks, og hele tiden hatt brukerne i fokus.

Glomfjord sentrum

Mange blir isolerte om vinteren, se hvordan Meløy kommune gjorde Glomfjord sentrum tilgjengelig hele året.

Trondheim snarveier

For at uteområder skal bli brukt hele året, er belysning, benker, håndløpere og skilting gode virkemidler!

Tromsø Charlottenlundparken

Det er aldri for sent å komme i form! Bli inspirert av sprekinger i Charlottenlundparken i Tromsø.

Foto: Fredrik Naumann

Gode eksempler: Levanger kommune

Levanger kommune ble med i nettverket for aldersvennlige lokalsamfunn i 2016. Kommunen har sterkt fokus på vinn-vinn-effekten som ligger i samarbeid med frivillige organisasjoner i eldreomsorgen.

Les flere artikler

KONTAKT