Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Hva tenker du om å bli gammel?

Vi spurte ulike mennesker i alderen 7 til 88 om deres tanker om det å bli gammel. Det viser seg at det å bli gammel kan bety mye forskjellig.

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn og et veikart for prosess og organisering.

Slik blir kommunen et aldersvennlig samfunn

Hvor begynner arbeidet med å skape et aldersvennlig lokalsamfunn? I denne animasjonsfilmen møter du pensjonisten Solveig som bor i aldersvennlige Sørvik kommune.

Nettverkssamling Aldersvennlige lokalsamfunn

Film fra dagskonferanse som ble avholdt 4. mars 2020.

- Folk gruer seg til å bli eldre, det må vi gjøre noe med

- Folk gruer seg til å bli eldre, det må vi gjøre noe med

Vi blir stadig flere eldre. Med Verdens helseorganisasjon i spissen jobbes det for å skape aldersvennlige samfunn. Hva betyr det i praksis?

Hva er et aldersvennlig samfunn?

Hva er et aldersvennlig samfunn?

For å møte utfordringene og mulighetene som ligger i en befolkning som stadig blir eldre må vi tenke nytt.

Universell utforming er bra for unge og eldre

Universell utforming er en forutsetning for utvikling av mer aldersvennlige lokalsamfunn. Last ned og les brosjyren "Ingen aldersgrense".

Vil du vite mer?

Er du interessert i flere gode eksempler og/eller presentasjoner fra samlingene så langt, send en e-post til Anne Berit Rafoss i KS.

Kommunenettverk om aldersvennlig lokalsamfunn

Kommunenettverk om aldersvennlig lokalsamfunn

I 2020 fortsetter arbeidet i kommunenettverket for aldersvennlig lokalsamfunn. I året som kommer vil det være flere felles samlinger og fagsamlinger for kommunene i nettverket.

Hva kjennetegner et aldersvennlig lokalsamfunn?

Aldersvennlige lokalsamfunn utvikles i nettverk sammen med kommunene. Filmen er fra nettverkssamlingen i Trondheim 14.november 2019.

Universal design and age-friendly society

Universal design and age-friendly society

KS has created a new booklet with examples of universal design and age-friendly society from Norwegian municipalities and counties.

Universell utforming

Universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren.

Gode eksempler

Les flere artikler

KONTAKT