Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Håndbok om aldersvennlig samfunn deles ut til landets eldreråd

Håndbok om aldersvennlig samfunn deles ut til landets eldreråd

For at eldre skal kunne være aktive, delta i samfunnet og unngå ensomhet trengs en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming. Håndboka som er laget for å hjelpe til med dette deles nå ut til landets eldreråd.

Hva tenker du om å bli gammel?

Vi spurte ulike mennesker i alderen 7 til 88 om deres tanker om det å bli gammel. Det viser seg at det å bli gammel kan bety mye forskjellig.

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn og et veikart for prosess og organisering. Her er den digitale versjonen av håndboka.

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

Bestill håndboka i trykket versjon her

Hva er et aldersvennlig samfunn?

Hva er et aldersvennlig samfunn?

For å møte utfordringene og mulighetene som ligger i en befolkning som stadig blir eldre må vi tenke nytt.

Slik blir kommunen et aldersvennlig samfunn

Hvor begynner arbeidet med å skape et aldersvennlig lokalsamfunn? I denne animasjonsfilmen møter du pensjonisten Solveig som bor i aldersvennlige Sørvik kommune.

Filmer om aldersvennlig lokalsamfunn

Universell utforming er bra for unge og eldre

Universell utforming er en forutsetning for utvikling av mer aldersvennlige lokalsamfunn. Last ned og les brosjyren "Ingen aldersgrense".

Universal design and age-friendly society

Universal design and age-friendly society

KS ' newest handbook on age-friendly communities is now available in English. Several other booklets with examples of universal design and age-friendly society from Norwegian municipalities and counties are already available in English.

Universell utforming

Universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren.

Gode eksempler

Gode eksempler: Trondheim kommune

Gode eksempler: Trondheim kommune

Trondheim har vært med i nettverket for aldersvennlige samfunn siden 2015. Kommunen har gått konkret til verks, og hele tiden hatt brukerne i fokus.

Glomfjord sentrum

Mange blir isolerte om vinteren, se hvordan Meløy kommune gjorde Glomfjord sentrum tilgjengelig hele året.

Trondheim snarveier

For at uteområder skal bli brukt hele året, er belysning, benker, håndløpere og skilting gode virkemidler!

Tromsø Charlottenlundparken

Det er aldri for sent å komme i form! Bli inspirert av sprekinger i Charlottenlundparken i Tromsø.

Gode eksempler: Levanger kommune

Gode eksempler: Levanger kommune

Levanger kommune ble med i nettverket for aldersvennlige lokalsamfunn i 2016. Kommunen har sterkt fokus på vinn-vinn-effekten som ligger i samarbeid med frivillige organisasjoner i eldreomsorgen.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT