Til hovedinnhold

Folkehelse og forebygging – tiltak og effekter i kommunesektoren

Prosjektet skal gi en oppdatert kunnskapsstatus for omfanget av folkehelse- og forebyggingstiltak i kommunesektoren og redegjøre for hvilke effekter man har sett av tiltakene. Prosjektet skal hovedsakelig avgrenses til utvalgte områder/målgrupper.

Prosjektnummer:134029

Utførende miljø: NIBR - Norsk inst. for by- og regionforskning

Ferdigstilt: 2014

Folkehelse og forebygging er brede samfunnsoppgaver som Folkehelseloven har lagt til kommuner og fylkeskommuner. Prosjektet presenterer og analyserer spørsmål om hvem som er målgrupper for dette arbeidet, hva som er strategiene for å nå målgruppene, om kommuner iverksetter kunnskapsbaserte tiltak og om de mener at de har effekt av tiltakene og selv kan styre hvilke tiltak de skal sette i verk.

KONTAKT