Veileder til 6-trinnsmodellen for etisk refleksjon 

Etikksatsingen i KS har sammen med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo laget en veileder til 6-trinnsmodellen særlig rettet til kommunale helse- og omsorgstjenester. Modellen bygger på SME-modellen og elementer fra Etisk sjekkliste. Ansatte i kommunene har selvsagt mindre kurs og erfaring i bruk av modellen enn de som sitter i Etikkråd/Kliniske etikk–komiteer. Så derfor håper vi at denne lille veilederen kan bidra til at også denne metoden brukes enda mer i tjenestene. Hele modellen tar tid, og av og til må man ta seg den tiden. Andre ganger kan dere velge å ta deler av modellen. Etikksatsingen holder gjerne metodekurs hvor denne modellen står i sentrum, noe vi tror kan være en god ide for å få implementert metoden som et viktig verktøy for sikre og trygge tjenester.

Skjemaet med en kort veileder kan skrives ut her (pdf) (Word)

Lenkeblokk Icon Veileder til 6-trinnsmodellen

Veilederen i papirutgave kan bestilles i så mange eksemplarer dere trenger og uten kostnader for kommunen på mail chs@ks.no

Undervisningsfilmer om trinnene i 6-trinnsmodellen

Senter for medisinsk etikk har laget en undervisningsfilm hvor de gjennomgår de ulike trinnene i 6-trinnsmodellen. Filmene finner du her på nettsidene til Universitetet i Oslo.

Hjerte – hode – hender

Lenkeblokk Icon Et refleksjonsverktøy for mestring i pleie- og omsorgstjenesten

Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale med gode kolleger skal øke graden av mestring. Boka heter ”Hjerte – hode – hender”, nettopp fordi det hjertet føler, kan hodet bearbeide og bruke, slik at hendene kan gjennomføre bedre tjenester. Hjerte - hode - hender handler om å bli bevisst, bruke og styrke sammenhengen mellom de tre elementene i moderne omsorg og tjenesteyting.