Veileder til 6-trinnsmodellen for etisk refleksjon 

Etikksatsingen i KS har sammen med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo laget en veileder til 6-trinnsmodellen særlig rettet til kommunale helse- og omsorgstjenester. Modellen bygger på SME-modellen og elementer fra Etisk sjekkliste. Ansatte i kommunene har selvsagt mindre kurs og erfaring i bruk av modellen enn de som sitter i Etikkråd/Kliniske etikk–komiteer. Så derfor håper vi at denne lille veilederen kan bidra til at også denne metoden brukes enda mer i tjenestene. Hele modellen tar tid, og av og til må man ta seg den tiden. Andre ganger kan dere velge å ta deler av modellen. Etikksatsingen holder gjerne metodekurs hvor denne modellen står i sentrum, noe vi tror kan være en god ide for å få implementert metoden som et viktig verktøy for sikre og trygge tjenester.

Skjemaet med en kort veileder kan skrives ut her (følg denne lenken til pdf) (følg denne lenken til Word)

Lenkeblokk Icon Veileder til 6-trinnsmodellen Lenkeblokk Icon Veileder til 6-trinnsmodellen - samisk (pdf) Lenkeblokk Icon Veileder engelsk versjon - english version

Veilederen i papirutgave kan bestilles i så mange eksemplarer dere trenger og uten kostnader for kommunen på mail chs@ks.no

Undervisningsfilmer om trinnene i 6-trinnsmodellen

Senter for medisinsk etikk har laget en undervisningsfilm hvor de gjennomgår de ulike trinnene i 6-trinnsmodellen. Filmene finner du her på nettsidene til Universitetet i Oslo.