Lenkeblokk Icon Etisk dømmekraft i hverdagen

Flere av dere som leder etikkrefleksjon har etterspurt et verktøy å ha som støtte, enten dere er helt ferske som etikkveiledere eller har holdt på en stund. Heftet som Reidun Hov har laget sammen med etikkveileder Hilde Solheim fra Kinn kommune, og etikksatsingens rådgivere er en lettlest og praksisnær ressurs. Bestillingen fra dere var; lag noe lett tilgjengelig, nyttig og ikke for langt. Vi håper vi har levert på det! Et hefte erstatter ikke metodekurs og nettverk, men det er noe å lene seg litt til.

Etikksatsingen har flere verktøy som er laget for å støtte den etiske refleksjonen i tjenestene. Den viktigste ressursen i satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving er ledere, etikkveiledere og ansatte som driver etikkarbeidet nærmest pasientene. 

Deres ressurs igjen er Etikksatsingen i KS sine regionale etikkrådgivere. De er erfarne fagpersoner som er frikjøpt i 20 prosent for å støtte kommunene i deres etikkarbeid. Bruk rådgiverne. Du finner kontaktinformasjon på nettsiden vår. Senter for medisinsk etikk (SME) har også nyttige verktøy, litteratur og et særlig ansvar for kommunale etikkråd.

Vi håper det nyeste tilskuddet i verktøykassa blir til glede og nytte! Heftet ligger digitalt her på siden, og kan også bestilles som fysisk hefte på mail til Christine som er leder av Etikksatsingen: chs@ks.no