KS har bedt Arkivverket om å vurdere hvorvidt opplysningene knyttet til smittesporingen skal bevares, uavhengig av hvilket teknisk verktøy som ble brukt i smittesporingsarbeidet.

Helsedirektoratet har tidligere anbefalt at helse- og personopplysninger i smittesporingsverktøyet slettes i fagsystemet når opplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet. Dette er en riktig vurdering etter personvernprinsippene i Personvenerforordningen. Men Helsedirektoratet har ikke vurdert om opplysningene skal bevares etter arkivlovgivningen. Det kan være grunner til å bevare opplysningene, som for eksempel senere evalueringer, utredninger og framtidig forskning.

Vi anbefaler derfor at kommunene avventer svar fra Arkivverket før de sletter opplysningene i fagsystemet.