Fiks smittesporing er en tilpasset versjon av plattformen DHIS2, som brukes til smittesporing i over 73 land. DHIS2 er utviklet av Universitet i Oslo i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). Fiks smittesporing ligger på Fiks-plattformen og er tilpasset covid-19 og kommunenes behov.

 

Hvorfor bruke Fiks smittesporing?

 • Med Fiks smittesporing kan kommunen registrere informasjon om smittede og hvem den smittede har vært i nærkontakt med.
 • Den smittede og nærkontakter samles i et felles personregister.
 • Dere kan også registrere samlinger (hendelser) hvor smittet og nærkontakter har deltatt. Eksempler på samlinger kan være konserter, arrangementer, sykehjem og barnehage.
 • Dere kan analysere hvordan smitten har spredt seg i registrerte samlinger(hendelser)
 • Ved innsamling av informasjon kan kommunen bruke andre kilder som folkeregisteret, karttjenester og arrangementsinformasjon.
 • Kommunen kan følge opp den smittede og nærkontakter parallelt med rapportering til FHI.
 • Fiks smittesporing utvikles i tett samarbeid med medlemmene, blant annet gjennom brukertesting og brukerråd. 
 • Fiks-plattformen og tjenesten smittesporing har strenge krav til personvern og informasjonssikkerhet. KS har også utarbeidet maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør egne risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Ved å velge Fiks smittesporing og DHIS2 blir kommunen en del av et globalt partnerskap som legger føringer for videreutvikling av plattformen. Fiks smittesporing kan på sikt også utvides med andre funksjoner fra DHIS2, for eksempel i forbindelse med oppfølging av vaksinasjon.
 • Dere kan gjøre oppslag mot FHI sin prøvesvardatabase direkte fra Fiks smittesporing.
 • Dere kan gjøre oppslag mot Folkeregisteret som bidrar til et mer effektivt smittesporingsarbeid.
 • Dere kan overføre rapportering til MSIS ved bruk av Fiks klinikermelding.
 • Dere kan benytte selvregistreringsløsningen slik at den smittede selv kan registrere sine nærkontakter slik at de opprettes automatisk i Fiks smittesporing.

 

Bakgrunnen for Fiks smittesporing (DHIS2)

Kommunene følger smitteutviklingen tett, og mange kommuner ønsket et elektronisk verktøy for smittesporing. Derfor tok KS sammen med FHI initiativ til å finne en felles løsning. Kommunene Tromsø, Bergen, Asker, Drammen, Åmot, Fredrikstad og Sel har sammen med KS og Folkehelseinstituttet (FHI) vurdert ulike elektroniske løsninger og landet på DHIS2.

I løpet av april fikk KS på plass DHIS2-modulen i Fiks-plattformen og startet pilot med Asker, Sel og Fredrikstad i midten av mai. I starten av juni lanserte KS løsningen som en tjeneste for alle kommuner i Norge. I mars 2021 hadde 125 kommuner tatt i bruk løsningen.