Økt smitte og stor belastning på kommunene og laboratorier gjør at Helsedirektoratet foreslår nye rutiner testing. De nye rutinene innebærer at færre skal PCR-testes, og at alle innbyggere bør kunne selvregistrere positiv hjemmetest i kommunens digitale smittesporingssystem.

I et brev til kommunene oppfordrer derfor Helsedirektoratet alle kommuner til å ta i bruk Fiks smittesporing eller en annen digital selvregistreringsløsning.

Effektiv registrering med Fiks smittesporing

Når kommunen tar i bruk Fiks smittesporing, kan innbyggerne enkelt registrere positiv hjemmetest for seg selv og egne barn. Det er også mulig å registrere nærkontakter. Informasjonen kommer direkte inn i smittesporingsløsningen.

Lenkeblokk Icon Les mer om hvordan dere tar i bruk FIks smittesporing på Fiks-portalen

Har dere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på smittesporing@ks.no hvis dere har spørsmål om Fiks smittesporing.

Les mer om de nye rutinene og anbefalingene i Helsedirektoratets brev til kommunene:

Lenkeblokk Icon Les mer om de nye rutinene og anbefalingene i Helsedirektoratets brev til kommunene