Innbyggerne får en raskere og mer effektiv oppfølging, og vi får lettere kontroll med smittespredningen.

Kommunelege Einar Braaten

Først ut er Kongsberg kommune og kommuneoverlege Einar Braaten. I arbeidet med å holde oversikt og følge opp smittede personer har kommunen tatt i bruk FIKS smittesporingsverktøy, DHIS2. 

Hvordan jobbet dere før dere tok i bruk løsningen?

– l Kongsberg kommune brukte vi papirlister og enkle Excellark før vi gikk over til FIKS-smittesporingsverktøy.  Vi så tidlig at dette hverken var effektivt, samarbeidsvennlig eller gav oversiktene vi trengte, sier kommuneoverlege Einar Braaten.

– Hvilke gevinster får kommunen ved å bruke løsningen?

-Fiks smittesporing forenkler samarbeidet mellom smittesporere og kommuneoverlegene. Vi dekker fem kommuner og opplever at vi har kunnet kombinere et interkommunalt smittesporingteam med de to større kommunene som har egne smittesporere. Tre kommuneoverleger samarbeider enkelt oss imellom og med smittesporerne. Etter hvert har vi også kunne overføre personer i Fiks til andre Fiks-kommuner.

- For kommuneoverlegene ble det en stor lettelse da vi kunne sende klinikermelding direkte fra Fiks. Vi ser at vi sparer 5-6 minutter pr klinikermelding. Det samme med prøvesvar hvor vi kan sjekke ut testresultat så snart de er registrert inn på helsenorge.no

– Hvordan bidrar løsningen til bedre innbyggertjenester?

-I Fiks får vi oversikt over nærkontakter til smittede og kan bruke dette til å lage oversikter over «smitteklynger» og raskt få kontakt med og følge opp. Vi kan sende sms til personene, og vi legger inn notater som gjør at de andre som skal følge opp raskt kan sette seg inn i situasjonen. Innbyggerne får en raskere og mer effektiv oppfølging, og vi får lettere kontroll med smittespredningen.

– Har dere gjort dere noen erfaringer som andre kommuner bør vite om?

- Jeg har svært god erfaring med hvordan Fiks har utviklet seg. Det er et aktivt brukerforum hvor innspill tas hensyn til, prioriteres og settes ut i livet. Vi har etablert et brukerforum for våre smittesporere hvor vi viderefører erfaringer fra utviklingen av Fiks, nyhetene fra FHI og erfaringene i smittesporingen.

Mer om digitale fellesløsninger på eKommune

«Nasjonale fellesløsninger – tvangstrøye eller muliggjører for bærekraft» er tittelen på årets eKommune som foregår 14. og 15. april. Her blir det mer om fellesløsningene i form av plenumsinnlegg, debatter, sesjoner, gruppearbeid, nettverksbygging, og utstillerarena.

Lenkeblokk Icon Påmelding eKommune 2021

I neste artikkel om fellesløsningene kan du lese om hvilke erfaringer Hammerfest kommune har etter å ha tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmelding.

Fiks smittesporing

  • Fiks smittesporing (DHIS2) er en digital fellesløsning der kommunene kan registrere og holde oversikt over smittede, sende klinikermelding til FHI og registrere vaksinerte.
  • Løsningen ligger på Fiks-plattformen og er så langt tatt i bruk av 125 kommuner.
  • Fiks smittesporing (DHIS2)er tilpasset covid-19, og utviklet av Universitet i Oslo i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). 
  • Kommunene Tromsø, Bergen, Asker, Drammen, Åmot, Fredrikstad og Sel har sammen med KS og Folkehelseinstituttet (FHI) bidratt i utredningen av behovet for DHIS2.
  • Les mer om Fiks smittesporing.
  • Les også om tjenenstene Fiks klinikermeldingen og Fiks prøvesvar.
  • Løsningene Fiks smittesporing (DHIS2) er en av flere løsninger som kommuner kan bruke til smittesporing
  • ReMin, er en annen løsning kommuner kan bruke til smittesporing
  • Både ReMin og DHIS2 har vært med på å utvikle Fiks prøvesvar