Tjenesten er en del av Fiks smittesporing og var klar til bruk 14. desember.
– Før vi tok tjenesten i bruk, måtte innbyggerne sitte flere timer i telefonkø. Nå er ventetiden kraftig redusert, og kommunen sparer verdifull tid ved at innbyggerne registrerer seg selv, sier Anders Holden Halmrast, som jobber med smittesporing i Bærum kommune.

Sprer info sammen med hjemmetester
Flere tusen innbyggere har så langt registrert seg via den digitale tjenesten, og Bærum er den kommunen med størst andel selvregistreringer.
­– Kommunen leverer ut veldig mange hjemmetester, blant annet til skoleelever. Sammen med testene vil vi legge en bruksanvisning med en QR-kode som tar innbyggerne til nettsidene våre med lenke direkte til tjenesten. Slik blir det enkelt for innbyggerne å finne fram, sier Halmrast.

Innbyggere som ringer til kommunens koronatelefon, blir også henvist til den digitale løsningen.
– Men det er selvsagt fortsatt mulig å registrere seg via telefon for dem som av ulike grunner ikke kan bruke den digitale tjenesten, sier Halmrast.

Tjenesten er tilgjengelig for alle kommuner som bruker tjenesten Fiks smittesporing.

Les mer om tjenesten på Fiks-portalen

Selvregistrering av nærkontakter
I desember 2020 lanserte KS en løsning der innbyggerne selv kan registrere nærkontakter. Denne tjenesten videreutvikles og blir relansert i løpet av januar i år. Informasjonen på Fiks-portalen om selvregistrering vil bli oppdatert så snart tjenesten er tilgjengelig for kommunene. Kommuner som allerede bruker dagens løsning for selvregistrering, trenger ikke å gjøre noe for å få tilgang til den nye funksjonaliteten.

Har dere spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på smittesporing@ks.no hvis dere har spørsmål om Fiks smittesporing.