Med Fiks smittevern kan kommunen blant annet registrere tilfeller av smittsomme sykdommer og få en enkel og god oversikt over smittesituasjonen i kommunen.

Oppfølging av tuberkulose

I neste uke utvides tjenesten til å støtte oppfølging og smittesporing av tuberkulose i henhold til Folkehelseinstituttets (FHI) retningslinjer. Senere i høst dekker tjenesten også andre smittsomme sykdommer som blant annet apekopper, hjernehinnebetennelse (meningitt), MRSA og E. coli.

Få oversikt et sted

I Fiks smittevern vil du som kommunelege få oversikt over historikk, hvem som er under behandling og hvem som er under utredning for tuberkulose eller andre smittsomme sykdommer.

  • Med god oversikt kan vi jobbe mer effektivt og raskere få oversikt i et smitteutbrudd. Det betyr også at vi får satt inn aktuelle tiltak raskere, sier smittevernoverlege Kjell D. Sørli i Asker kommune.

Sammen med kommunene vil KS videreutvikle løsningen til å dekke flere områder innen smittevern.

Bestem hvem som skal se hva

Fiks smittevern har tilgangsstyring som sikrer at de ansatte kun får den informasjonen som er nødvendig. Kommunelegen kan enkelt gi tilganger via et eget grensesnitt og bestemme hvem som skal ha tilgang til hva. Dette bidrar til økt datasikkerhet og personvern.