Departementet har i en tolkningssuttalelse gitt uttrykk for at lovbestemmelsene her gir sammenslåingskommunene et handlingsrom. Departementet tror det vil være hensiktsmessig at det lokalt foretas en nærmere avgrensning av ansvar og fullmakter i denne perioden. 

Dette - og mange andre spørsmål - kan du lese mer om på Kommunaldepartementets nettside med aktuelle spørsmål og svar for den siste perioden før overgang til ny kommune. Disse er blant annet basert  erfaringer fra tidligere sammenslåingskommuner. KS-Konsulent har bidratt i utforming av svarene. 

Du finner tilsvarende spørsmål og svar i forbindelse med gjennomføring av valg 2019.