Fra 2020 har vi 11 fylkeskommuner i Norge: Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Oslo som både er kommune og fylkeskommune. KS har åtte administrative regioner som sammen med KS i Oslo arbeider for å ivareta og bistå kommunene og fylkeskommunene i deres interesse- og utviklingsarbeid.

Rent administrativt har KS inndelt organisasjonen i regioner. Vi har region KS Nord-Norge som består av fylkene Nordland, Troms og Finnmark, region KS Trøndelag, region KS Møre og Romsdal, region KS Vest-Norge som består av nye Vestland fylke og Rogaland, region KS Agder, region KS Vestfold og Telemark, region KS Viken og region KS Innlandet.

Her kan du lese mer om valg til KS' styrende organer.