Til hovedinnhold

Demokrati og styring

Folkevalgt

Lokaldemokrati og styring

Regional organisering

Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing

Prosjektet skal avklare hvilke digitale konsekvenser en kommunesammenslåing kan få og bidra til at kommunesektoren er innovativ i reformprosessen.
Foto: Mostphotos

Prosjektnummer:154005

Utførende miljø: PA Consulting

Ferdigstilt: 2016

Rapporten inneholder detaljerte beskrivelser av digitale konsekvenser og gir mer veiledning til hvordan kommunen bør utføre de ulike oppgavene i digital sammenslåing.

Sjekklisten hjelper kommunene med å få en rask oversikt over oppgavene, slik at alle viktige momenter blir ivaretatt i prosjektplanen. Sjekklisten gir også anbefalinger om prioritering av oppgavene, og synliggjør muligheter digital sammenslåing åpner for.

KONTAKT