Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing

Prosjektet skal avklare hvilke digitale konsekvenser en kommunesammenslåing kan få og bidra til at kommunesektoren er innovativ i reformprosessen.

Prosjektnummer:154005

Utførende miljø: PA Consulting

Ferdigstilt: 2016

Rapporten inneholder detaljerte beskrivelser av digitale konsekvenser og gir mer veiledning til hvordan kommunen bør utføre de ulike oppgavene i digital sammenslåing.

Sjekklisten hjelper kommunene med å få en rask oversikt over oppgavene, slik at alle viktige momenter blir ivaretatt i prosjektplanen. Sjekklisten gir også anbefalinger om prioritering av oppgavene, og synliggjør muligheter digital sammenslåing åpner for.

KONTAKT