Til hovedinnhold

Nord-Norge

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Nord-Norge.

Artikler

Foto: KS

Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han har tidligere vært varaordfører i Narvik kommune. Han har to perioder bak seg som stortingspolitiker.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Bente Larssen

Bente Larssen er ny prosessveileder i KS Folkevalgtprogram i Finnmark. Hun har erfaring som kommunedirektør fra flere kommuner i Finnmark. 

Foto: Gerardo Poblete, KS

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han har tidligere vært ordfører i Andøy kommune de siste 20 år og hovedstyremedlem i KS.

Foto: KS

Raymond Robertsen

Raymond er en erfaren prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Hans bakgrunn fra ulike lederstillinger i næringslivet, samt erfaring som stortingsrepresentant gir han verdifull erfaring som han bruker som prosessveileder.

Foto: Gerardo Poblete

Hege Tangen Christensen

Hege Tangen Christensen er ny prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Hun har tidligere værtrådmann i Værøy, og er nå ansatt som seniorrådgiver i KS.

Foto: KS

Ingalill Olsen

Ingalill Olsen er ny prosessveileder for KS Folkevalgtprogram i Finnmark. Olsen er tidligere stortingsrepresentant og Ap-ordfører i Måsøy kommune.

Ida Maria Pinnerød

Ida Maria Pinnerød er  er ny prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Hun har tidligere vært ordfører i Bodø kommune. 

Arnt Frode Jensen

Arnt Frode Jensen er ny prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han har tidligere vært ordfører i Herøy kommune.

Foto: Gerardo/ KS

Rolf Kåre Jensen

Rolf Kåre Jensen er ny prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han har tidligere vært kommunedirektør i Bodø. 

Les mer

Foto: Shutterstock

Nytt tilbud til medvirkningsrådene

KS har laget et opplegg som kan brukes i opplæringen av de obligatoriske medvirkningsrådene. Opplegget er laget som en del av KS Folkevalgtprogram og kan tas i bruk av alle kommuner og fylkeskommuner.

Foto: Scanpix

Habilitet på dagsordenen

Habilitet er høyaktuelt i nasjonal politikk for tiden. Det er et like viktig spørsmål i lokalpolitikken. Habilitet er også et helt sentralt tema i KS Folkevalgtprogram.

Foto: Bly

Hefter for folkevalgte

KS har utviklet flere nyttige hefter for folkevalgte. I tillegg til håndbok for ordførere har vi hefter om møteskikk, rettigheter og plikter, folkevalgtes arbeidsgiveransvar og anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.

Tilbud til nye folkevalgte

Vi tilbyr et kurs for deg som er folkevalgt i en kommune eller fylkeskommune for første gang. Kurset er en del av KS Folkevalgtprogram.

Foto: Siv Dolmen

Valg av formannskap og fylkesutvalg

Etter valget skal de nye kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer.

Foto: KS, Gjertrud Strand Sanderød

KRONIKKER

Forvirrende om muligheten til å fastsette kommunedirektørens lønn

I Kommunal Rapport har det vært en meningsutveksling om hvorvidt kommunestyret kan delegere fastsettelse av kommunedirektørens lønnsvilkår. Her kan du lese KS Advokatenes innlegg som konkluderer med at kommunestyret kan delegere denne oppgaven.

Les flere artikler