Nord-Norge

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Nord-Norge.

Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen har to perioder bak seg som stortingspolitiker. Han har lang erfaring, både fra Stortinget, som medlem av Riksrevisjonen og diverse Fylkesråd i Nordland. Denne erfaringen kommer godt med som ny prosessveileder for KS Folkevevalgtprogram.

Lisbeth Holm

Lisbeth Holm

Lisbeth Holm er erfaren prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Hun har med seg bred erfaring fra utdanning og fra arbeid ved Nord-Troms studiesenter og Nord-Troms regionråd.

Jens-Einar Johansen

Jens-Einar Johansen

Jens-Einar Johansen er erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han er utdannet innen ledelse og har en mastergrad i Public Administration fra Copenhagen Business School. Han har siden 2007 vært seniorrådgiver i Effektiviseringsnettverkene for KS.

Arne Kvensjø

Arne Kvensjø

Arne Kvensjø er en erfaren prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Arne er utdannet lærer med hovedfag i samfunnsfag. Han har vært prosessveileder fra og med 2007. Han har lang arbeidserfaring som rådmann, rådgiver og veileder.

Bård Anders Langø

Bård Anders Langø

Bård Anders Langø er ny prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Han har almennlærerutdanning fra Høgskolen i Nesna. Han har også vært aktiv politiker. Han har vært ordfører i Alstahaug kommune og vært fylkesstyreleder KS Nordland.

Raymond Robertsen

Raymond Robertsen

Raymond er en erfaren prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Hans bakgrunn fra ulike lederstillinger i næringslivet, samt erfaring som stortingstepresentant gir han verdifull erfaring som han kan bruke som prosessveileder.

Sonja Alice Steen

Sonja Alice Steen

Sonja Alice Steen har vært fylkesordfører i Nordland for AP siden 2011. Hun har også vært fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune og jobbet for Arbeiderpartiet og Salten regionråd. Hun har utdanning blant annet fra Høgskolen i Bodø.

Les mer

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg etter den nye kommuneloven. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Innbyggere og folkevalgte vurderer lokaldemokratiet ulikt. Selv om det ikke finnes én bestemt forklaring på hva godt lokaldemokrati innebærer, er åpenhet, klare ansvarslinjer og inkludering av opposisjonspolitikere klare fellestrekk.

Råd for å forebygge hat og trusler

Råd for å forebygge hat og trusler

Guide til god ytringskultur, retningslinjer for bruk av sosiale medier og mer forskning er noen av rådene som kan bidra til å forebygge hatefulle ytringer på nett. Rådene er utarbeidet av Ipsos på oppdrag for KS for å motvirke hat og trusler.

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Kommunestyrene i sammenslåingskommuner skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober. Funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene varer til og med 31. desember. Det reiser spørsmål om hvilket kommunestyre som skal ha ansvar for ulike saker.

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. Derfor tilbyr KS en egen folkevalgtdag om dette temaet.

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Les flere artikler

KONTAKT