Nord-Norge

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Nord-Norge.

Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen har to perioder bak seg som stortingspolitiker. Han har lang erfaring, både fra Stortinget, som medlem av Riksrevisjonen og diverse Fylkesråd i Nordland. Denne erfaringen kommer godt med som ny prosessveileder for KS Folkevevalgtprogram.

Lisbeth Holm

Lisbeth Holm

Lisbeth Holm er erfaren prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Hun har med seg bred erfaring fra utdanning og fra arbeid ved Nord-Troms studiesenter og Nord-Troms regionråd.

Jens-Einar Johansen

Jens-Einar Johansen

Jens-Einar Johansen er erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han er utdannet innen ledelse og har en mastergrad i Public Administration fra Copenhagen Business School. Han har siden 2007 vært seniorrådgiver i Effektiviseringsnettverkene for KS.

Arne Kvensjø

Arne Kvensjø er en erfaren prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Arne er utdannet lærer med hovedfag i samfunnsfag. Han har vært prosessveileder fra og med 2007. Han har lang arbeidserfaring som rådmann, rådgiver og veileder.

Bård Anders Langø

Bård Anders Langø

Bård Anders Langø er ny prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Han har almennlærerutdanning fra Høgskolen i Nesna. Han har også vært aktiv politiker. Han har vært ordfører i Alstahaug kommune og vært fylkesstyreleder KS Nordland.

Sonja Alice Steen

Sonja Alice Steen

Sonja Alice Steen har vært fylkesordfører i Nordland for AP siden 2011. Hun har også vært fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune og jobbet for Arbeiderpartiet og Salten regionråd. Hun har utdanning blant annet fra Høgskolen i Bodø.

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik har vært ordfører i Andøy kommune de siste 20 år og hovedstyremedlem i KS i den siste valgperioden (2015-2019). Han har bakgrunn som lensmann og var leder av Vernepliktsutvalget, oppnevnt av Forsvarsdepartementet, i 2015-2016.

Les mer

Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er fortsatt valgbare til meddommerutvalg

Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er fortsatt valgbare til meddommerutvalg

Høyesterett har i dom 29. november 2021 (HR-2021-2342-A) lagt til grunn at formannskapsmedlemmer og varamedlemmer til formannskapet er valgbare til meddommerutvalg.

Råd for å forebygge hat og trusler

Råd for å forebygge hat og trusler

Guide til god ytringskultur, retningslinjer for bruk av sosiale medier og mer forskning kan bidra til å forebygge hatefulle ytringer på nett. Rådene er utarbeidet av Ipsos på oppdrag for KS.

Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon

Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon

Både kommunedirektører og ordførere i norske kommuner opplever at samarbeidet mellom politikk og administrasjon er godt. Det viser en studie Senter for anvendt kommunalforskning ved Universitetet i Agder har utført for KS.

Ny modul i Folkevalgtprogrammet

Ny modul i Folkevalgtprogrammet

KS ønsker å sette næringsutvikling på dagsorden i kommunestyrer og fylkesting. Folkevalgtprogrammet får nå en egen modul om næringsaktive kommuner i samarbeid med NHO.

Folkevalgtdagene i KS Folkevalgtprogram

Folkevalgtdagene i KS Folkevalgtprogram

Basisprogrammet er første del av folkevalgtprogrammet. Folkevalgtdagene gir rom for mer skreddersøm. På disse dagene kan de folkevalgte velge å fordype seg mer på enkelttema ut fra lokale behov og ønsker.

De folkevalgte må «eie» planen

De folkevalgte må «eie» planen

Samfunnsdelen i kommuneplanen er ofte full av kloke ord og planer. Men hvordan få planene til å bli virkelighet? Og hvordan ruster vi de som styrer skuta – politikerne – best mulig? Gausdal er en av seks kommuner som jobber med dette i et nytt nettverk.

Les flere artikler