Nord-Norge

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Nord-Norge.

Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen har to perioder bak seg som stortingspolitiker. Han har lang erfaring, både fra Stortinget, som medlem av Riksrevisjonen og diverse Fylkesråd i Nordland. Denne erfaringen kommer godt med som ny prosessveileder for KS Folkevevalgtprogram.

Lisbeth Holm

Lisbeth Holm

Lisbeth Holm er erfaren prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Hun har med seg bred erfaring fra utdanning og fra arbeid ved Nord-Troms studiesenter og Nord-Troms regionråd.

Jens-Einar Johansen

Jens-Einar Johansen

Jens-Einar Johansen er erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han er utdannet innen ledelse og har en mastergrad i Public Administration fra Copenhagen Business School. Han har siden 2007 vært seniorrådgiver i Effektiviseringsnettverkene for KS.

Arne Kvensjø

Arne Kvensjø

Arne Kvensjø er en erfaren prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Arne er utdannet lærer med hovedfag i samfunnsfag. Han har vært prosessveileder fra og med 2007. Han har lang arbeidserfaring som rådmann, rådgiver og veileder.

Bård Anders Langø

Bård Anders Langø

Bård Anders Langø er ny prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Han har almennlærerutdanning fra Høgskolen i Nesna. Han har også vært aktiv politiker. Han har vært ordfører i Alstahaug kommune og vært fylkesstyreleder KS Nordland.

Raymond Robertsen

Raymond Robertsen

Raymond er en erfaren prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Hans bakgrunn fra ulike lederstillinger i næringslivet, samt erfaring som stortingstepresentant gir han verdifull erfaring som han kan bruke som prosessveileder.

Sonja Alice Steen

Sonja Alice Steen

Sonja Alice Steen har vært fylkesordfører i Nordland for AP siden 2011. Hun har også vært fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune og jobbet for Arbeiderpartiet og Salten regionråd. Hun har utdanning blant annet fra Høgskolen i Bodø.

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik har vært ordfører i Andøy kommune de siste 20 år og hovedstyremedlem i KS i den siste valgperioden (2015-2019). Han har bakgrunn som lensmann og var leder av Vernepliktsutvalget, oppnevnt av Forsvarsdepartementet, i 2015-2016.

Les mer

Stor interesse for KS Folkevalgtprogram

Stor interesse for KS Folkevalgtprogram

Over 10.000 personer har deltatt på KS Folkevalgtprogram siden september 2019. Deltakerne gir utrykk for at programmet er relevant, nyttig og lærerikt.

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

KS Advokatene har blitt kontakta av ei rekkje kommunar med spørsmål om det ikkje lenger er gyldig framgangsmåte å velja ordførar og varaordførar etter skriftleg avrøysting. Advokatane konkluderer her med at val på denne måten framleis er gyldig.

KS Folkevalgtprogram er i gang

KS Folkevalgtprogram er i gang

Hvilke roller har de folkevalgte, hva er et godt samspill med administrasjonen? Hvordan kan de folkevalgte samarbeide på tvers av partiene og med innbyggerne?

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg etter den nye kommuneloven. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Innbyggere og folkevalgte vurderer lokaldemokratiet ulikt. Selv om det ikke finnes én bestemt forklaring på hva godt lokaldemokrati innebærer, er åpenhet, klare ansvarslinjer og inkludering av opposisjonspolitikere klare fellestrekk.

Råd for å forebygge hat og trusler

Råd for å forebygge hat og trusler

Guide til god ytringskultur, retningslinjer for bruk av sosiale medier og mer forskning er noen av rådene som kan bidra til å forebygge hatefulle ytringer på nett. Rådene er utarbeidet av Ipsos på oppdrag for KS for å motvirke hat og trusler.

Les flere artikler