Nord-Norge

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Nord-Norge.

Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen har to perioder bak seg som stortingspolitiker. Han har lang erfaring, både fra Stortinget, som medlem av Riksrevisjonen og diverse Fylkesråd i Nordland. Denne erfaringen kommer godt med som ny prosessveileder for KS Folkevevalgtprogram.

Lisbeth Holm

Lisbeth Holm

Lisbeth Holm er erfaren prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Hun har med seg bred erfaring fra utdanning og fra arbeid ved Nord-Troms studiesenter og Nord-Troms regionråd.

Jens-Einar Johansen

Jens-Einar Johansen

Jens-Einar Johansen er erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han er utdannet innen ledelse og har en mastergrad i Public Administration fra Copenhagen Business School. Han har siden 2007 vært seniorrådgiver i Effektiviseringsnettverkene for KS.

Arne Kvensjø

Arne Kvensjø

Arne Kvensjø er en erfaren prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Arne er utdannet lærer med hovedfag i samfunnsfag. Han har vært prosessveileder fra og med 2007. Han har lang arbeidserfaring som rådmann, rådgiver og veileder.

Bård Anders Langø

Bård Anders Langø

Bård Anders Langø er ny prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Han har almennlærerutdanning fra Høgskolen i Nesna. Han har også vært aktiv politiker. Han har vært ordfører i Alstahaug kommune og vært fylkesstyreleder KS Nordland.

Sonja Alice Steen

Sonja Alice Steen

Sonja Alice Steen har vært fylkesordfører i Nordland for AP siden 2011. Hun har også vært fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune og jobbet for Arbeiderpartiet og Salten regionråd. Hun har utdanning blant annet fra Høgskolen i Bodø.

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik har vært ordfører i Andøy kommune de siste 20 år og hovedstyremedlem i KS i den siste valgperioden (2015-2019). Han har bakgrunn som lensmann og var leder av Vernepliktsutvalget, oppnevnt av Forsvarsdepartementet, i 2015-2016.

Les mer

Les flere artikler