Arnt Frode Jensen er ny prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han har tidligere vært ordfører i Herøy kommune.