Raymond Robertsen er en erfaren prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Robertsen er utdannet innen økonomi og markedsføring med tilleggsutdanning innen prosjektledelse og styrekompetanse. Han har også bred erfaring fra næringslivet og politikken. Han har blant annet vært kommunestyrerepresentant, fylkestingsrepresentant og Stortingsrepresentant. Hans bakgrunn fra ulike lederstillinger i næringslivet, samt erfaring som stortingsrepresentant gir han verdifull erfaring som han kan bruke som prosessveileder. 


Foto: KS