Kurset er laget for deg som er valgt inn i et kommunestyre eller fylkesting for første gang. Andre folkevalgte, for eksempel til bydelsutvalg eller andre utvalg, kan også ha nytte av kurset. 

Det er helt gratis, krever ingen påmelding og er åpent for alle. Kurset er digitalt og du kan finne det her på KS Læring.

Lenkeblokk Icon Kurset "Ny i kommunestyret" på KS Læring

Består av seks moduler

Kurset består av seks moduler med disse temaene: 

  • Hva skjer på kommunestyremøtet og hvordan kan du forberede deg?
  • Hvordan blir livet som folkevalgt, rolleforståelse, habilitet og hva som må gjøres mellom politiske møter
  • Kommune, fylke og stat – hvem gjør hva og hvilken betydning har styringsmodellen for det politiske arbeidet?
  • Politikk og administrasjon, delegering og politisk organisering
  • Arbeid med planer. Kort om plansystemet og kommuneplan – og hva er innbyggermedvirkning.
  • Kommuneøkonomi. Her får du oversikt over budsjettprosess og begreper du bør kjenne til.

Motivasjon og trygghet i rollen

Hensikten med kurset er å gi nye folkevalgte kunnskap som gir motivasjon og trygghet i rollen. Et levende lokaldemokrati er avhengig av motiverte og trygge folkevalgte.

Modulene er frittstående og du tar dem i den rekkefølge du selv ønsker. Hver modul tar omtrent 30 minutter å gjennomføre.  

Det faglige innholdet er basert på KS Folkevalgtprogram og formidles gjennom tekst, film, lydfiler og refleksjonsoppgaver.