Jonni Helge Solsvik er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han har tidligere vært ordfører i Andøy kommune de siste 20 år og hovedstyremedlem i KS. Han har bakgrunn som lensmann og var leder av Vernepliktsutvalget, oppnevnt av Forsvarsdepartementet, i 2015-2016.

Foto: Gerardo Poblete, KS